Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wzmacnianie powiązań w przemyśle spożywczym

Fundusze europejskie zapewniły przemysłowi spożywczemu plan działań dotyczący integracji nowych i potencjalnych członków UE.
Wzmacnianie powiązań w przemyśle spożywczym
Zdolności rozwojowe stowarzyszonych krajów kandydujących (SKK) i nowych państw członkowskich (NPC) w UE osiągną optymalny stan wyłącznie, gdy skutecznie powiąże się sektory przemysłowe. Jeden ciekawy model ilustrujący, w jaki sposób to osiągnąć, opracowany został w ramach projektu Foodlink.

Odnoszący się do przemysłu spożywczego, projekt Foodlink miał głównie na celu promowanie udziału naukowców i przemysłu w szóstym programie ramowym (6PR). Chodziło o to, aby podać informacje na temat koordynacji projektów oraz porady w zakresie współpracy z wiodącymi instytucjami w Unii Europejskiej. Udostępnione zostały także informacje na temat poprzednich projektów UE jako przypomnienie tego, co dokładnie można osiągnąć.

W różnych SKK i NPC zorganizowane zostały dni informacyjne. Dla naukowców, przedsiębiorców – małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w szczególności – oraz innych zainteresowanych stron zorganizowano możliwości związane z przeszłymi i przyszłymi projektami 6PR. W ramach projektu Foodlink opracowano ulotki na podstawie każdego dnia informacyjnego, dostępne we wszystkich odpowiednich językach.

W sposób bardziej globalny strona internetowa Foodlink zawiera bazę instytucji SKK działających w przemyśle spożywczym, która może stanowić źródło partnerów współpracy badawczej. Dostępna jest także pełna lista projektów z udziałem SKK i NPC.

Dni informacyjne, w tym indywidualne konsultacje i promocje zwiększyły poziom rozpowszechnienia danych żywnościowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników. Ponadto, na podstawie wcześniejszych wyników, przemysł spożywczy będzie lepiej przygotowany do planowania owocnego kierunku badań.

Wyniki projektu Foodlink zapewniły ramy modelu, w jaki sposób zintegrować nowe kraje lub instytucje z ustanowionym systemem. Zasady mogą zostać rozszerzone na inne scenariusze, w których kompetencje muszą być zdobywane w celu pełnego wykorzystania członkostwa w organizacji patronackiej, od biznesu spółdzielczego do struktury, takiej jak UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę