Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RAPRA — Wynik w skrócie

Project ID: 502672
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Niebezpieczeństwo "nagłej śmierci dębów" w Europie

Europejscy badacze założyli bazę informacji dotyczących nowego patogenu, który zagraża drzewom w Europie i USA.
Niebezpieczeństwo "nagłej śmierci dębów" w Europie
Uczestnicy projektu "Analiza ryzyka związanego z Phytophthora ramorum, nowo okrytym patogenem zagrażającym Europie i będącym przyczyną nagłej śmierci dębów w USA" (RAPRA) badali grzyba wywołującego tzw. "nagłą śmierć dębów", Phytophthora ramorum.Celem finansowanego ze środków UE badania było określenie zagrożenia, na jakie narażone są europejskie drzewa, ekosystemy leśne i inne ważne siedliska.

Partnerzy projektu starali się stworzyć bardziej precyzyjną metodę analizy zagrożenia szkodnikami (PRA) dotyczącej izolatów P. ramorum na terenie Unii Europejskiej i USA. Te nowo opisane gatunki pojawiły się w tych regionach dopiero niedawno.

W Europie, gdzie występuje typ AI grzyba, jest on obecnie najważniejszym patogenem kwarantannowym, choć jego występowanie ogranicza się w dużym stopniu do pewnych odmian ozdobnych stosowanych w hodowlach i ogrodach. Jak dotąd nie został znaleziony na dziko żyjących drzewach.

Uczestnicy projektu RAPRA założyli bazę danych 1.1 zawierającą informacje na temat zarażonych P. ramorum roślin i drzew w Europie. Baza doskonale nadaje się do analizy zagrożeń dzięki ponad 2 tys. pozycji obejmujących aż 83 naturalnie zarażone gatunki. Dane dostarczone przez różne państwa członkowskie i inne kraje europejskie skompilowano w serię map, które udostępniono na publicznej stronie internetowej RAPRA. Dane przeanalizowano także pod kątem trendów dotyczących liczby badań i odsetka wykrytych przypadków zarażeń w każdym z krajów w latach 2004–2006.

Kolejnym osiągnięciem projektu jest opracowanie, udoskonalenie i opublikowanie europejskiej PRA dotyczącej P. ramorum. Dokument ten, wciąż jeszcze tworzony, ma być pomocą dla twórców polityki i prawodawstwa unijnego dotyczącego zdrowia roślin.

Po zakończeniu projektu strona internetowa RAPRA nadal pełni funkcję informacyjną odnośnie do jego wyników oraz zagrożeń związanych z P. ramorum.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę