Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INASOOP — Wynik w skrócie

Project ID: 500467
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Włochy

Podnieść standardy dla drobnych producentów oliwy z oliwek

Ogólnoeuropejskie konsorcjum przygotowało zbiór standardów jakości środowiskowej (EQS) mający wesprzeć mniejsze przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem oliwy z oliwek i oliw stołowych. Inicjatywa powinna także przyczynić się do poprawy wizerunku i konkurencyjności tych firm.
Podnieść standardy dla drobnych producentów oliwy z oliwek
W UE powstaje ok. 80% światowej produkcji oliwy z oliwek, a sektor zatrudnia ponad 800 tys. ludzi. Pozostałości procesu produkcji oliwy są jednak szkodliwe dla środowiska i są poważnym problemem dla samych tłoczni – szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przez to wiele mniejszych firm, również w kontekście rosnącej konkurencji, staje w obliczu bankructwa, mając coraz większe trudności z udźwignięciem kosztów związanych ze spełnieniem unijnych wymogów lub z niemożliwością odpowiedniego oczyszczania odpadów.

W związku z tymi problemami, uczestnicy projektu "Zintegrowane podejście do zrównoważonej produkcji oliwy z oliwek i oliwy stołowej" (Inasoop) postanowili opracować EQS dla tłoczni oliwy i producentów oliwy stołowej. W skład finansowanego ze środków UE konsorcjum weszły specjalistyczne instytuty badawcze z różnych krajów europejskich, zajmujące się produkcją oliwy z oliwek, małe i średnie tłocznie oliwy i producenci oliwy stołowej, a także organizacje przemysłowe. Partnerzy chcieli zapewnić MŚP niezbędne wsparcie pozwalające im spełnić normy i wykorzystać to w celach marketingowych.

Projekt Inasoop z powodzeniem służył jako platforma wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk oraz umożliwił określenie podobieństw i różnić pomiędzy różnymi systemami stosowanymi przez producentów. Pozwoli to w przyszłości przeprowadzić standaryzację sektora i zwiększyć efektywność środowiskową.

Pomimo różnic w prawodawstwie, które nierzadko utrudniają przyjęcie wspólnych rozwiązań, związane z projektem grupy organizacji przemysłowych i MŚP wyraziły chęć wykorzystania i udoskonalania stworzonych w ramach projektu EQS i systemu eksperckiego. Uzgodnienia między partnerami projektu przewidują monitorowanie wdrażania EQS w tłoczniach przez organizacje przemysłowe.

Pomimo że proponowane EQS są dopiero na etapie eksperymentów, ich przyszłe wdrożenie pozwoli małym i średnim tłoczniom i producentom oliwy stołowej spełnić wymogi środowiskowe UE. Z kolei znakowanie ekologiczne pomoże im poprawić wizerunek handlowy i przyciągnąć większą liczbę klientów. Wyniki projektu mogą tym samym wnieść znaczący wkład w rozwój tej ważnej gałęzi europejskiego przemysłu rolno-spożywczego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę