Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

POLYMOD — Wynik w skrócie

Project ID: 502084
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Przydatne informacje dla instytucji zdrowia publicznego

Udało się udoskonalić metody zbierania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji w dziedzinie zdrowia publicznego. Dysponując przydatnymi danymi, odpowiednie instytucje będą mogły znacznie skuteczniej zwalczać rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych w Europie.
Przydatne informacje dla instytucji zdrowia publicznego
Celem projektu "Poprawa polityki zdrowia publicznego w Europie poprzez modelowanie i ocenę ekonomiczną interwencji dotyczących zwalczania chorób zakaźnych" (Polymod) było wzmocnienie europejskich instytucji podejmujących decyzje w obszarze zdrowia publicznego. Finansowany ze środków UE zespół osiągnął szereg ważnych celów w tym zakresie, opracowując, standaryzując i stosując modele matematyczne, modele oceny ryzyka i modele ekonomiczne dotyczące chorób zakaźnych.

Prace prowadzone były w taki sposób, aby metody modelowania i analizy ekonomiczne były przydatne dla twórców polityki zdrowotnej oraz tak aby uwzględnić jak najwięcej kwestii dotyczących zdrowia publicznego. Projekt umożliwił też współpracę specjalistów zdrowia publicznego, ekonomistów specjalizujących się w ochronie zdrowia, matematyków i polityków.

Z uwagi na niedostatek danych dotyczących współcześnie występujących wzorców mieszania się infekcji (kluczowych dla określenia przenoszenia się wielu chorób), badacze rozpoczęli prace od zbadania istotnych z epidemiologicznego punktu widzenia schematów kontaktów obserwowanych w ośmiu europejskich krajach. Dane te uzupełniono o inne źródła informacji, takie jak dane serologiczne z różnych państw. Do analizy danych zastosowano specjalnie opracowane techniki, które okazały się nieocenione przy badaniu mechanizmów przenoszenia infekcji. Zgromadzona wiedza pomoże też udoskonalić odpowiednie modele matematyczne.

Przy pomocy danych dotyczących schematów kontaktowych przystosowano i opracowano zaawansowane dynamiczne modele przenoszenia infekcji, niezbędne dla prognozowania skuteczności programów zwalczania infekcji. Uczestnicy projektu stworzyli także nowe techniki oceny zależności dawka-odpowiedź i szacowania zachorowalności, do wykorzystania przy ocenie zagrożenia patogenami żołądkowo-jelitowymi.

Dane dotyczące kosztów i wyników połączono z wynikami analiz przeprowadzonych na modelach epidemii, aby ocenić efektywność kosztową różnych europejskich programów szczepieniowych.

Wyniki projektu przedstawiono twórcom polityki, aby pomóc im w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia publicznego. W obliczu rosnącego ruchu transgranicznego i obaw dotyczących rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, taka inicjatywa jest bardzo potrzebna i została podjęta w odpowiednim czasie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę