Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EDIM — Wynik w skrócie

Project ID: 502111
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Ocena nowych scenariuszy politycznych dotyczących mleka i nabiału

Międzynarodowe i krajowe reformy polityki dotyczącej przemysłu produkcji mleka i przetworów mlecznych muszą być analizowane i oceniane. Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracował zestaw narzędzi do symulowania skutków alternatywnych scenariuszy politycznych w tym zakresie.
Ocena nowych scenariuszy politycznych dotyczących mleka i nabiału
Europejski przemysł przetworów mlecznych musi zmierzyć się ze skutkami poważnych zmian związanych z różnymi reformami politycznymi i rozszerzeniem UE. Opracowano narzędzie reprezentujące unijny przemysł przetworów mlecznych, służący do analizowania i oceny wpływu tych refom na rynku mleka i nabiału. Model obejmuje UE-25, 18 grup krajów i inne główne strefy importu, wyróżniając 14 końcowych wyrobów mlecznych. Narzędzie, uwzględniające instrumenty stosowane w unijnej polityce dotyczącej produktów mlecznych, pozwala uzyskać wyniki dla okresu 2004–2014 i obejmuje produkcję, eksport, import, spożycie i ceny mleka i nabiału w każdym z regionów.

Kontyngenty produkcji mleka są jedną z cech charakterystycznych unijnej polityki rolnej od 1984 r., a reforma z 2003 r. przedłużyła ich stosowanie do roku 2015. Sektor ten musi jednak stawiać czoła zmianom wynikającym z krajowych i międzynarodowych reform. W czasie gdy uruchamiany był projekt "Europejski model przemysłu mlecznego" (EDIM), spodziewano się ograniczenia środków wsparcia cenowego i stopniowego wyeliminowania dopłat eksportowych – które są niezwykle ważne dla sektora mlecznego. Jednocześnie UE planowała zastąpić środki wsparcia cenowego ekologicznymi instrumentami politycznymi. Przykładem takich inicjatyw była reforma wspólnej polityki rolnej z 2003 r. wprowadzająca płatność oddzieloną od produkcji za tonę kwoty mlecznej jako rekompensatę dla producentów nabiału za cięcia w cenach gwarantowanych masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

Aby ocenić reakcje producentów na takie zmiany, należało określić, czy różnice między ceną mleka i kosztem krańcowym (tzw. dzierżawami kwot) były dodatnie i jak kształtowałyby się one w nowych scenariuszach politycznych. Odpowiedź na to i inne powiązane pytania dotyczące dzierżaw kwot jest konieczna, aby zmierzyć skutki dla produkcji i dostaw mleka, ceny produkcji mleka, korzyści gospodarstw i kosztów krańcowych przedstawiające krzywe potencjalnych dostaw wpływające na decyzje dotyczące produkcji.

Uczestnicy projektu EDIM oszacowali koszty krańcowe i dzierżawy kwot dla państw członkowskich UE-15 w oparciu o sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) i przy użyciu dwóch metod szacunkowych. Takie podejście pozwoliło zmierzyć zarówno wysokość kosztów krańcowych, jak i położenie każdego gospodarstwa na krzywej kosztów krańcowych. Projekt dostarczył tym samym ważnych informacji na temat prawdopodobnego wpływu reform na przemysł mleka i przetworów mlecznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę