Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NEWCOM — Wynik w skrócie

Project ID: 44702
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Irlandia

Poprawa zdrowia psychicznego u migrantów

Potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego społeczności migrantów w Irlandii są obecnie lepiej rozumiane dzięki badaniu odpowiednich kwestii w ramach podejścia kierowanego przez społeczności.
Poprawa zdrowia psychicznego u migrantów
Projekt "Nowe społeczności i zdrowie psychiczne – potrzeba analizy" (Newcom) powstał z inicjatywy organizacji pozarządowej (NGO) Cáirde, by zgłębić kwestie zdrowia psychicznego migrantów w oparciu o wiedzę na temat warunków lokalnych i odzwierciedlenie potrzeb subpopulacji migrantów. Organizacja Cáirde zaangażowana jest w zmniejszanie nierówności zdrowotnych pośród mniejszości etnicznych w Irlandii.

Poprzez swoje działania zespół finansowany przez UE skupił się na udostępnieniu przykładów dobrych praktyk badawczych stosowanych przez społeczności, przydatnych w rozwoju i wdrażaniu polityki. Przyjąwszy tego typu perspektywę, badacze zdołali zbadać potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego pośród migrantów w Irlandii i zidentyfikować luki, wykorzystanie i dostępność usług, wzorce korzystania z usług oraz postrzegane bariery dostępu. Opracowali raport dotyczący wpływu tego typu kwestii, który jest już rozpatrywany przez decydentów politycznych.

W ramach innych działań udało się ustanowić relacje między organizacjami uniwersyteckimi a społecznościowymi skupione na "rzeczywistych" kwestiach badawczych i kładące podwaliny pod stworzenie przedsięwzięcia pod nazwą Science Shop przy Uniwersytecie Dublińskim.

Strona internetowa, pełniąca rolę źródła zasobów dla organizacji Cáirde oraz forum zdrowia dla migrantów, które sponsoruje, została również wykorzystana do rozpowszechniania wyników badania wśród uniwersytetów, społeczności, decydentów i innych zainteresowanych stron.

Dzięki podejściu Newcom, zarówno organizacja Cáirde, jak i społeczności migrantów mają większe możliwości prowadzenia badań i uzyskiwania głębszej wiedzy na temat kwestii zdrowia psychicznego. Wyniki badania, przodujące pod względem wymiany wiedzy społecznościowej, okazały się także równie ważne dla planistów w dziedzinie opieki zdrowotnej i zarządzania. To dobrze wróży działaniom skupiającym się na pokonaniu ryzyka nierówności zdrowotnych oraz prowadzeniu doskonalszej polityki i świadczeniu lepszych usług.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę