Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AIM — Wynik w skrócie

Project ID: 506301
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Niemcy

Czas na dobre informacje

Wiadomości medialne dotyczące UE są często niskiej jakości lub nieadekwatnie podane. Nowe badanie wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje, i proponuje, jak podnieść jakość informacji.
Czas na dobre informacje
Prasa i telewizja w UE mają duży wpływ na to, czy odbieramy pozytywne, czy też negatywne wiadomości na temat krajów Wspólnoty. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Odpowiednie zarządzanie informacjami w Europie" (AIM) analizowali sposoby i ramy, w jakich odbywa się tworzenie codziennych wiadomości medialnych na temat UE.

Celem inicjatywy było zbadanie, w jaki sposób dziennikarze, wydawcy i środki przekazu mówią o UE i kształtuję europejską sferę publiczną. Badacze przeprowadzili analizę wiadomości medialnych, aby dowiedzieć się, jak informacje o Unii trafiają do mediów. Badano też interakcje pomiędzy życiem politycznym i dostępem do informacji jako ważnym składnikiem demokracji.

Uczestnicy projektu chcieli zwiększyć przejrzystość, rozliczalność i legitymizację systemu politycznego UE, badając osiągnięcia, skuteczność i słabe punkty europejskich mediów. Określili zbiór problemowych obszarów dotyczących mediów i instytucji politycznych, którymi należałoby się zająć, aby poprawić jakość informacji medialnych.

Odnotowano, że kwestie unijne poruszane są głównie gazetach krajowych. Ponadto, wiadomości na temat UE są traktowane jako polityka zagraniczna i muszą konkurować z informacjami z innych regionów świata.

Jeśli chodzi o instytucje polityczne, badacze dowodzą, że kontrowersje wewnątrz UE rzadko przewijają się w mediach, a opinia publiczna otrzymuje złagodzony obraz zakulisowej rzeczywistości pochodzący od Komisji Europejskiej. Instytucje UE bombardują media nieistotnymi informacjami, które nie wpisują się w priorytety dziennikarzy i nie mają wiele wspólnego z życiem codziennym w Europie. Ponadto, lokalni politycy przedstawiają UE ze swojej krajowej perspektywy i często traktują Brukselę jako kozła ofiarnego, ze szkodą dla interesów UE.

W świetle tych obserwacji, badacze wzywają do podniesienia poziomu kształcenia dziennikarzy i sugerują innowacyjne metody przygotowywania wiadomości na temat Unii. Zalecenia te mogą doprowadzić do podniesienia jakości informacji medialnych, które będą bardziej przydatne i wyważone.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę