Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ESTER — Wynik w skrócie

Project ID: 506323
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Francja

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście europejskim

Uczestnicy przeprowadzonego niedawno badania sprawdzili, w jaki sposób społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) może się przełożyć na pozytywne podejście socjalnej polityki firm i środowiska gospodarczego. Skorzystają na tym również ogólne wyniki Europy.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście europejskim
CSR to forma samoregulacji, w przypadku której przedsiębiorstwo monitoruje i zapewnia zgodność z duchem prawa i normami etycznymi. W przypadku międzynarodowych firm przestrzega się międzynarodowych norm, które obejmują również odpowiedzialność za pozytywny wpływ na środowisko, odbiorców produktów, pracowników i wszystkich udziałowców.

Finansowany przez UE projekt "Społeczne regulacje europejskich przedsiębiorstw międzynarodowych" (ESTER) rozpoczął badanie nad możliwością wpływu takiego podejścia na osiągnięcie celów strategii lizbońskiej. Celem strategii, realizowanej w latach 2000–2010, było uczynienie UE konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy, generującą dużą liczbę miejsc pracy i charakteryzującą się większą spójnością społeczną.

Aby przeprowadzić badanie, uczestnicy projektu ESTER zebrali informacje z 350 wywiadów przeprowadzonych w 30 europejskich firmach międzynarodowych i przeanalizowali kwestionariusze, firmowe strony internetowe i panele z około 200 firm. Ponadto projekt ESTER wykorzystał podejście oparte na scenariuszach w celu przeanalizowania wpływu legislacji na CSR. Wśród stron zainteresowanych znalazły się przedsiębiorstwa, związki handlowe i pracownicy odpowiednich ministerstw.

Projekt ESTER wykazał, że odpowiedzialność przedsiębiorstw jest motywowana głównie kwestiami wizerunkowymi – w celu uzyskania konkurencyjnych korzyści bądź zmiany wizerunku firmy. Co więcej, okazało się, że przy definiowaniu CSR w niewielkim stopniu odwoływano się do normatywnych ram UE, ponieważ większość międzynarodowych przedsiębiorstw polega głównie na mechanizmach wewnętrznych, a nie na regulacjach prawnych czy sądowych.

W wyniku dużej ilości zgromadzonych danych, badacze przygotowali wyczerpujący zbiór wskazówek dotyczących inicjatyw CSR, instrumentów regulacyjnych i wdrożeń w oparciu o odpowiedzi uzyskane dzięki takim inicjatywom. Powstałe ramy można wykorzystać do rozszerzenia zakresu strategii lizbońskiej po zakończeniu jej realizacji w pierwszej dekadzie XXI wieku oraz jako model społeczny przenoszony na inne sfery życia społecznego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę