Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BACELL HEALTH — Wynik w skrócie

Project ID: 503468
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH

Szersze możliwości bakterii

Bakterie można zaprząc do roli koni pociągowych w branży biotechnologicznej. Badacze zagłębili się w komórkowe sekrety laseczki siennej (Bacillus subtilis) i odkryli jeszcze więcej magicznych sztuczek molekularnych przydatnych dla branży biofarmaceutycznej.
Szersze możliwości bakterii
Bakterie przyciągają wiele uwagi ze strony środowiska biofarmaceutycznego. Nie tylko uznawane są za podstawowe zagrożenie dla zdrowia, ale także zdolne są do produkcji środków do zwalczania drobnoustrojów, szczepionek i bioterapii. Szeroki zakres dostępnych produktów rekombinowanych cieszy się szczególnym zainteresowaniem ze strony firm biotechnologicznych.

Celując zarówno w dodatnie, jak i ujemne cechy bakterii, w ramach projektu finansowanego przez UE "Zarządzanie stresem bakteryjnym mającym znaczenie dla chorób zakaźnych i środków biofarmaceutycznych" (Bacell Health) zbadano reakcje bakterii gram-dodatnich na stres.

Bakterie chorobotwórcze są przedmiotem reakcji żywiciela podczas infekcji, czego klasycznym przykładem jest kwasoodporność wirusa pokarmowego. W kontekście przemysłowym, takim jak bioprodukcja, bakterie potrafią przetrwać niekorzystne warunki, jak krańcowe pH, stres żelaza i stres pokarmowy. Zdolność bakterii do wykrywania i właściwego reagowania na tego typu warunki, by przetrwać, jest zasadniczym elementem ich sukcesu i produktywności.

W projekcie Bacell Health skupiono się na tym, jak poszczególne ścieżki regulacyjne nawiązują kontakty, by zachować stabilne, stałe warunki i osiągnąć homeostazę komórkową. Szczegółowa wiedza na temat kaskad komórek może zostać wykorzystana do identyfikacji kluczowych celów rozwoju środków przeciwzapalnych, a także określania przyczyn zastojów w produkcji środków biofarmaceutycznych.

W większości badań zastosowano bakterię modelową B.subtilis, rodzaj bakterii gram-dodatniej zwykle występującej w glebie. Celem jest rozszerzenie badań na inne szczepy bakterii Bacillus i powiązane rodzaje, takie jak gatunki Listeria i Staphylococcus, które mają ważne zastosowanie biomedyczne i komercyjne.

Badacze opracowali ulepszone szczepy produkcyjne i strategie. Zidentyfikowano także geny zjadliwości bakteryjnej, które mogłyby pełnić rolę genów docelowych dla leków w możliwej produkcji środków przeciwbakteryjnych. Podczas badania powstały przynajmniej 3 wnioski patentowe, a ponad 140 publikacji zostało zrealizowanych, przy czym więcej niż 50 z nich bezpośrednio powiązanych z badaniami w ramach projektu.

Projekt uzyskał wsparcie platformy przemysłowej Bacillus (BACIP) składającej się z liderów w dziedzinie biotechnologii produkcji biopaliw, detergentów, paszy oraz środków farmaceutycznych. Europejskie grupy badawcze i przemysłowe to światowi liderzy w rozwoju technologii Bacillus. Udział trzech wiodących w Europie partnerów przemysłowych świadczy o znaczeniu tego badania.

Dla rynku biofarmaceutycznego, istotnym rezultatem w obliczu odporności drobnoustrojów są nowe środki przeciwzapalne. Projekt Bacell Health osiągnął poziom doskonałości badawczej, dzięki któremu łatwiej nam będzie utrzymać konkurencyjną pozycję Europy na rynku światowym w stosunku do sztywnej konkurencji ze strony Stanów Zjednoczonych i krajów dalekowschodnich.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę