Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AGLAEA — Wynik w skrócie

Project ID: 37554
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

Modele zaburzeń związanych z glutaminianem

Badanie podstaw molekularnych dowolnej choroby wymaga odpowiednich modeli in vitro i in vivo. Aby zbadać rolę neuroprzekaźnika glutaminianu w różnych zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego (CNS), europejscy naukowcy opracowali nowoczesne modele zwierzęce.
Modele zaburzeń związanych z glutaminianem
Zmieniona transmisja glutaminianu ma związek z wieloma chorobami psychicznymi, w tym ze schizofrenią, niepokojem i zaburzeniami poznawczymi. Jednak dostępnych jest bardzo niewiele modeli klinicznych, które umożliwiałyby zbadanie wpływu glutaminianu na rozpoczęcie i rozwój tych chorób oraz przetestowanie nowych leków.

W poszukiwaniu rozwiązania tego problemu, unijny projekt Aglaea skupił się na opracowaniu modeli in vivo selektywnego, częściowo rozebranego na poszczególne komponenty mózgowego układu glutamatergicznego. A dokładniej, partnerzy projektu zdecydowali się na wytłumienie ekspresji przenośnika błonowego glutaminianu (EAAT2 / GLT-1) oraz pęcherzykowego przenośnika błonowego (VGLUT1), dwóch białek, które są zaangażowane odpowiednio w zachowanie i uwalnianie glutaminianu.

Selektywne rozebranie białka uzyskano poprzez podanie małego interferującego RNA (siRNA) bezpośrednio do komór mózgowych zwierzęcia. Analiza behawioralna wykazała, że zakłócenie pracy transportera GLT1 wywołało zachowanie anksjogenne, podczas gdy rozebranie VGLUT1 upośledziło określone aspekty poznawcze.

Naukowcy wykorzystali te modele także do testowania rozmaitych leków i związków antagonistycznych, które mogłyby zmienić obserwowane fenotypy. Wyniki ukazały potencjał tych modeli przedklinicznych do oceny wartości leczniczej nowych związków.

Odkrycia projektu Aglaea dostarczyły bezcennej wiedzy na temat roli glutaminianu w zachowaniu poznawczym. Co więcej, modele przedkliniczne utorują drogę dla pokolenia zwierząt transgenicznych, co pozwoli badać neurobiologiczne i neurochemiczne podstawy rozmaitych zaburzeń psychicznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę