Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MYCOMANCY — Wynik w skrócie

Project ID: 37566
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Włochy

Stan utajenia prątków gruźlicy w zarysie

Identyfikacja molekularnych czynników determinujących stan uśpienia prątków gruźlicy (M.tuberculosis) to temat wielu działań badawczych. W ramach projektu finansowanego przez UE opracowano test do badania mykobakterii odpornych na warunki hipoksemiczne.
Stan utajenia prątków gruźlicy w zarysie
Oszacowano, że około jedna trzecia populacji ludzkiej zakażona jest utajoną formą gruźlicy. Jednak nasza wiedza na temat rozwoju stanu utajenia M.tuberculosis i aktywacji choroby jest ograniczona. Utrudnia to rozwój leków skutecznych w walce z bakteriami w formie utajonej.

Celem projektu "Transkrypcyjna regulacja i komórkowa lokalizacja białek mykobakteryjnego cyklu komórkowego w stanie uśpienia" (Mycomancy) jest zgłębienie wiedzy na temat cyklu życia M.tuberculosis i identyfikacja genów docelowych dla leków.

Partnerzy projektu Mycomancy opracowali serię użytecznych narzędzi do badania cyklu komórkowego M.tuberculosis i zgłębiania fizjologii utajenia. Wyprodukowane zostały przeciwciała przeciw białkom podziału różnych komórek a ich sprawność została przetestowana u czynnie rosnących, uśpionych bakterii z niewydolnością wzrostu.

Aby zidentyfikować nowe geny mykobakteryjne niezbędne do przetrwania do przedłużonej fazy stacjonarnej, naukowcy przesiali zasoby biblioteki mutacji niepatogennych szczepów M. smegmatis. Bakterie poddano warunkom beztlenowym, a te, które okazały się odporne na hipoksję, zostały odizolowane i zbadane.

Oczekuje się, że dalsze badania nad białkami zakodowanymi przez te geny poszerzą naszą wiedzę na temat mechanizmu stosowanego przez mykobakterie w celu przetrwania w środowisku niedotlenienia. Mają one także doskonały potencjał do rozwoju leków przeciw uśpionym bakteriom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę