Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EPIGENCHLAMYDIA — Wynik w skrócie

Project ID: 37637
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niderlandy

Działania na poziomie genetycznym przeciw chlamydii

Chlamydia trachomatis (CT) stanowi bardzo poważne wyzwanie dla światowej opieki zdrowotnej jako główna choroba przenoszona drogą płciową (STD) i jedna z głównych przyczyn ślepoty. W ramach europejskiego badania, do walki z tą chorobą przyjęto podejście genetyczne.
Działania na poziomie genetycznym przeciw chlamydii
CT jest przyczyną większości najbardziej powszechnych chorób przenoszonych drogą płciową na świecie. Nieleczona infekcja CT może prowadzić do zapalenia jajowodów, ciąży pozamacicznej i bezpłodności. Borykając się niemal ze 100 milionami nowych przypadków rocznie, instytucje badawcze i urzędy ds. zdrowia intensywnie szukają nowego narzędzia do wykrywania i leczenia tej choroby.

Z badań bliźniaczych wynika, że 40% populacji jest genetycznie predysponowanych do infekcji CT, natomiast celem projektu Epigenchlamydia, finansowanego przez UE, jest opracowanie narzędzi do określenia tych predyspozycji na poziomie indywidualnym, jak również ryzyka wystąpienia komplikacji. Przyglądając się groźbie CT z perspektywy globalnej, naukowcy zaplanowali także przeprowadzenie badania na rzecz stworzenia procesów wykrywania i leczenia CT, uwzględniając możliwość zastosowania szczepień.

W ramach projektu Epigenchlamydia uzyskano wysoki standard wyników. Prace zrealizowane przez konsorcjum zostały wybrane przez międzynarodową sieć Genome-based Research and Population Health jako przykład dobrej praktyki na rzecz opracowania narzędzi diagnostycznych korzystnych dla zdrowia publicznego.

Konsorcjum projektu podjęło także bliską współpracę z kanadyjską agencją zdrowia publicznego. Strony wspólnie zorganizowały posiedzenie na wysokim szczeblu w Maastricht, aby zwiększyć świadomość polityczną znaczenia CT dla zdrowia publicznego.

Członkowie projektu Epigenchlamydia byli świadomi potrzeby przełożenia wyników laboratoryjnych na politykę w sprawie zdrowia publicznego. W tym celu podjęli współpracę z siecią Public Health Genomics European Network (PHGEN). Ponieważ PHGEN stanowi kamień węgielny rozwoju genomiki w sferze zdrowia publicznego, wyniki projektu zostaną włączone do przyszłych publikacji sieci.PHGEN opublikowała już pierwsze wydanie "Europejskich najlepszych praktyk w dziedzinie informacji i technologii genomowych". Ten obszerny dokument ułatwi europejskim instytucjom opieki zdrowotnej zintegrowanie informacji i technologii genetycznych z systemem zdrowia publicznego.

Badacze działający pod patronatem projektu Epigenchlamydia zwiększyli świadomość na temat poważnych problemów zdrowotnych, jakie CT stwarza odpowiednim władzom. Wyniki badań włączane są do dynamicznej publicznej opieki zdrowotnej stosującej odkrycia genomiki i proteomiki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę