Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRIDENT — Wynik w skrócie

Project ID: 37686
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Irlandia

Tropem nowych terapii przeciw guzom litym

W ramach europejskiego programu badawczego dokonano znaczących postępów w leczeniu guzów litych. Naukowcy zastosowali konstrukcję strukturalną w celu opracowania molekuł podejrzewanych o inicjowanie ścieżek śmierci komórki w miejscach, gdzie są wymagane.
Tropem nowych terapii przeciw guzom litym
W samej Europie każdego roku diagnozowane są trzy miliony nowych przypadków zachorowania na raka, a wraz ze starzeniem się populacji, sytuacja znacznie się pogarsza. W ostatnich badaniach podkreślono potencjał czynników selekcyjnych raka, by udoskonalić metody leczeniach guzów litych.

Aktywacja kaskad chemicznych, które prowadzą do śmierci komórki to kierunek badań o ogromnym potencjale w dziedzinie leczenia raka. Celem projektu finansowanego przez UE "Lecznicze cząsteczki w terapii guzów litych poprzez modulację apoptozy receptorowej" (Trident) było opracowanie nowych strategii leczniczych przy zastosowaniu tej zasady.

Technologia stojąca za projektem Trident skupiła się na rodzinie cząsteczek ligand czynnika martwicy nowotworu (TNF-L). Przymocowane do swoich receptorów TNF-L inicjują programowaną śmierć komórki zwaną apoptozą. Rodzina TNF-L jest bardzo zróżnicowana i obejmuje ligand czynnika martwicy nowotworu indukujący apoptozę (TRAIL) oraz ligand Fas (FASL), z których oba wywołują śmierć komórki.

Zespół Trident zorganizował badanie, by wyróżnić, które spośród TNF-L mogłyby stanowić realistyczne cele terapeutyczne oraz w jakich warunkach biochemicznych. Celem naukowców było także wygenerowanie wariantów TRAIL o zaawansowanych cechach wywołujących śmierć komórki poprzez racjonalną strukturę wspomaganej komputerowo konstrukcji.

Poprzednie badania zademonstrowały, że wyłącznie TRAIL wywoływał apoptozę poprzez receptor DR4 lub DR5. Mutacje wyprodukowane w wyniku mutagenezy kierowanej umiejscowieniem oraz zastąpienie dwóch aminokwasów w TRAIL dzikiego typu dały oczekiwane rezultaty, znacznie zwiększając selektywność w kierunku DR4. Kolejny wariant TRAIL celujący w receptor DR5 wykazał wyższe właściwości proapoptotyczne i wyprodukował mniej niefunkcjonalne kompleksy receptorów.

Zespół projektu Trident opracował protokoły produkcji do oczyszczania wariantów TRAIL będących kandydatami do badań przedklinicznych i wczesnych badań klinicznych. Rozpoczęto przedkliniczne badania na zwierzętach, które nadal trwały w chwili zakończenia projektu. Przyszłe plany obejmują wykorzystanie bazy wiedzy Trident dla komercyjnych potrzeb.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę