Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRKCANCER — Wynik w skrócie

Project ID: 37758
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

Indukcja selektywnego zabijania przerzutów rakowych

Metastaza raka utrudnia skuteczne leczenie i zwalczenie choroby. Europejskie konsorcjum zajęło się tą kwestią, skupiając się na TrKB. Ten neurotroficzny receptor kinazy tyrozynowej powstrzymuje śmierć komórkową, apoptozę, w komórkach rakowych.
Indukcja selektywnego zabijania przerzutów rakowych
Zrozumienie mechanizmów powstawania metastazy raka ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia skutecznych systemów terapii. Zasugerowano, że odporność na anoikis – formę apoptozy, która występuje, gdy komórki przestają wchodzić w interakcję z macierzą zewnątrzkomórkową – może stanowić potencjalny mechanizm przetrwania komórki rakowej w procesie metastazy.

Poprzednie badania wykazały, że TrKB może skłaniać komórki do agregacji i tworzenia guzów i metastazy in vivo, co wskazuje, że TrKB jest silnym supresorem anoikis. Celem projektu finansowanego przez UE "Supresor anoikis TrKB jako cel dla nowych środków przeciwrakowych" (TRKCANCER) było potwierdzenie TrKB jako celu dla leków przeciwrakowych. Celem ostatecznym było przywrócenie anoikis i spowodowanie śmierci komórek cyrkulujących i metastatycznych.

Partnerzy projektu opracowali systemy komórkowe in vitro do zlikwidowania sygnalizowania wywołanego przez TrKB. Co więcej, opracowano nowe modele myszy na potrzeby metastazy, co pomogło naukowcom zidentyfikować potencjalne biomarkery ścieżki TrKB. Opracowano i przetestowano in vitro nowe i silne inhibitory małych cząsteczek w celu wygenerowania leków przeciwrakowych. Wybrano trzy spośród inhibitorów do oceny właściwości przeciwmetastatycznych in vivo.

Choć wymagane są dalsze działania, by rezultaty badania TRKCANCER mogły zostać wykorzystane w celach komercyjnych, wyniki badań TrKB jako celu przeciwnowotworowego są zachęcające. Wskazuje to na fakt, że przywrócenie mechanizmu apoptotycznego w przypadku raka jest właściwym podejściem terapeutycznym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę