Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NEUROSCREEN — Wynik w skrócie

Project ID: 37766
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH

Małe cząsteczki na rzecz nerwowych komórek macierzystych

Europejscy naukowcy wykorzystali genetykę chemiczną do odkrycia cząsteczek, które mogłyby służyć jako przyszłe leki regeneracyjne leczeniu chorób neurologicznych i neurodegeneracyjnych.
Małe cząsteczki na rzecz nerwowych komórek macierzystych
Komórki macierzyste posiadają ogromny potencjał w medycynie regeneracyjnej w zakresie naprawy tkanek i terapii. Jednak pomimo szeroko zakrojonych badań, manipulacja oraz utrzymanie właściwości komórek macierzystych wciąż stanowią wyzwanie dla naukowców na całym świecie.

Małe cząsteczki mogą zastąpić czynniki sygnalizacji biologicznej w celu podtrzymania embrionalnych komórek macierzystych myszy, dlatego istnieje nadzieja, że podobne podejście będzie też skuteczne w odniesieniu do innych populacji komórek macierzystych. Modulatory chemiczne wspierające wzrost, przeżycie lub różnicowanie komórek nerwowych wykazują potencjał w strategiach zapobiegania chorobom neurodegeneracyjnym lub regeneracji. Podobnie, związki inhibitorowe mogą służyć do blokowania wzrostu nerwowych komórek macierzystych raka.

Ostatecznym celem finansowanego przez UE projektu "Odkrycie przyszłych cząsteczek neuroterapeutycznych" (Neuroscreen) było odkrycie potencjalnych leków stosowanych w chorobach neurologicznych, medycyny regeneracyjnej i leczeniu nowotworów. Partnerzy projektu skoncentrowali się na zaprojektowaniu unikalnych testów biologicznych w celu rozwoju i oceny zdolności małych cząsteczek do modulacji biologicznej.

Cząsteczki te zostały zaprojektowane i zsyntetyzowane za pomocą zaawansowanej chemii oraz przetestowane na liniach komórek neuronowych gryzoni i ludzi przed przejściem do nerwowych komórek macierzystych. Partnerzy stwierdzili, że małe związki mają ogromny potencjał komercyjny, jako że mogą one wejść na rynek przyspieszonym procesie będą służyły jako dodatki do pożywki, obniżając koszty hodowli komórek macierzystych.

Ponadto, znormalizowano procedury kontroli jakości nerwowych komórek macierzystych oraz ustanowiono ich magazyn. Zapewniło to spójność źródła materiału biologicznego.

W ramach projektu Neuroscreen skutecznie określono przepływ działań, począwszy od unikalnych testów biologicznych po automatyczne badania przesiewowe małych związków. Narzędzia te okażą się niezbędne do przekładania wiedzy na nowe produkty, procesy i usługi, z korzyścią dla pacjentów i poprawy zdrowia publicznego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę