Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NEWMOOD — Wynik w skrócie

Project ID: 503474
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH

Nowy sposób ucieczki przed depresją

Nowe zasoby wiedzy na temat molekularnych podstaw depresji tworzą podstawę do pracy nad nowymi lekami do walki z zaburzeniami nastroju. W ramach przeprowadzonego niedawno badania europejskiego przyjrzano się genom, których produkty ekspresji wywołują stany depresyjne.
Nowy sposób ucieczki przed depresją
Depresja stanowi poważne źródło obniżenia jakości życia. Odporna na leczenie depresja, jako czwarta w rankingach najważniejsza przyczyna kalectwa, pociąga za sobą wysokie koszty społeczne i gospodarcze.

Trzy fundamentalne procesy występujące u człowieka stanowią podstawę zaburzeń nastroju – niezdolność do doświadczania przyjemności, nadmierna wrażliwość na stres i negatywna ocena sytuacji. Choć czynniki płciowe, społeczne i rodzinne także przyczyniają się do predyspozycji do depresji, niewiele wiadomo na temat tego, jak przekładają się na mechanizmy molekularne w mózgu.

Mając na celu zidentyfikowanie nowych molekuł zaangażowanych w zaburzenia nastroju, w ramach projektu "Nowe molekuły w zaburzeniach nastroju: podejście genomiczne, neurobiologiczne i systemowe w modelach zwierzęcych i zaburzeniach u człowieka" (Newmood) opracowano badania nad ekspresją genów.

Badacze zespołu Newmood zastosowali podejście genomiczne, którego celem jest identyfikacja i potwierdzenie genów, które zmieniają się pod względem ekspresji w modelach zwierzęcych podatnych na depresję. Udało się dokonać potwierdzenia potencjalnych genów u człowieka poprzez skojarzenie z markerami podatności. Badania ekspresji u pacjentów z depresją wykonywane pośmiertnie zainspirowały do przyjęcia kolejnego podejścia.

Pierwszym krokiem było stworzenie genetycznie zmodyfikowanych modeli myszy do testów w zakresie zmian translacyjnych z oznaczeniami odpowiadającymi depresji, łącznie z oddzieleniem od matki i przewlekłym łagodnym napięciem. Połączenie badań translacyjnych z danymi z zakresu ekspresji uzyskanymi przez zespół Newmood podsunęło sposoby na szybką walidację nowych kandydujących genów.

Zespół Newmood opracował obszerne zestawy danych translacyjnych dotyczące gryzoni i ludzi obejmujące dane ekspresji genów powiązane z patogenezą depresji. Dane te kojarzą aktywność molekularną ze starannie potwierdzonymi markerami behawioralnymi pojawiającymi się w odpowiedzi na aktywność mózgu.

Badacze odkryli, że kilka genów wpływa na podatność u gryzoni i u ludzi w wyniku podobnych procesów. Obejmują one receptor kannabinoidowy CB1, transporter 5-HT, tryptofan hydroksylazy 2 oraz glejopochodny czynnik neurotroficzny (GDNF). Członkowie Newmood mają podstawy wierzyć, że uda im się opracować nową metodę sprawdzania hipotezy w celu wykrycia mechanizmów molekularnych powiązanych z depresją.

Wyniki projektu położyły podwaliny pod molekularny obraz zaburzeń nastroju. Odkrycie genów, których aktywność różni się przy obecności depresji to pierwszy krok na nowej ścieżce badawczej będący obietnicą zidentyfikowania nowych miejsc docelowych działania leków oraz nowych środków farmaceutycznych do walki z depresją.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę