Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LIGBANK — Wynik w skrócie

Project ID: 505267
Źródło dofinansowania: FP6-NMP

Europejski bank ligand

Nowy bank ligand dla Europy pomógł w identyfikacji odczynników i ligand, które mogłyby przynieść korzyści wielu zastosowaniom w nauce.
Europejski bank ligand
Branże farmaceutyczna i chemiczna w dużym stopniu opierają się na procesach katalitycznych, które obejmują dodatki ligandowe z nowymi właściwościami biochemicznymi. Identyfikacja nowych dodatków ligandowych, które promują katalizę, mogłaby przynieść wielkie korzyści obu branżom.

Mając to na uwadze, w ramach projektu finansowanego przez UE "Europejski Bank Ligand: magazyn innowacji" (Ligbank) stworzono niezależną placówkę badawczą zawierającą około 600 strukturalnie różnorodnych próbek dodatków ligandowych. Ta rosnąca liczba dodatków została poddana testom w celu uzyskania pożądanych reakcji chemicznych. Ma ona stanowić ważne wsparcie dla zainteresowanych branż. Jak dotąd projekt Bank Ligand w znacznym stopniu ułatwił identyfikację nowych protokołów katalitycznych i odczynników. Jedna z firm zajęła się produkcją określonego odczynnika na skalę komercyjną, a oczekuje się, że inne pójdą w jej ślady.

Ponadto projekt doprowadził do rejestracji 3 patentów związanych z Bankiem Ligand, a także do publikacji 46 opracowań naukowych i 63 prezentacji w ponad 18 krajach. Silne partnerstwo angażujące środowisko akademickie i ponad 100 naukowców zaowocowało o wiele cenniejszymi wynikami badawczymi niż początkowo przewidywano. Jeden z partnerów projektu ofiarował zaawansowany technologicznie sprzęt do badań przesiewowych, co również pomogło z powodzeniem zrealizować założenia projektu.

Inicjatywa ta była doskonałą demonstracją przydatności banków ligand. Oczekuje się, że w przyszłości tego typu banki staną się istotną częścią nauki i związanych z nią branż, odgrywając ważną rolę w umacnianiu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę