Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ULTRATEC — Wynik w skrócie

Project ID: 505892
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Włochy

Technologie ultradźwiękowe w produkcji materiałów tekstylnych

Finansowani przez UE badacze zajęli się procesami zachodzącymi w "czarnej skrzynce" technologii ultradźwiękowej stosowanej przy produkcji materiałów tekstylnych. Wyniki projektu mają istotne znaczenie dla konkurencyjności i stabilności sektora produkcji materiałów tekstylnych.
Technologie ultradźwiękowe w produkcji materiałów tekstylnych
Zastosowanie technologii ultradźwiękowej w procesach produkcji materiałów tekstylnych nie jest nowym pomysłem. Jednak do tej pory optymalizacja technologii ultradźwiękowych na potrzeby produkcji materiałów tekstylnych i włóknin polegała na tzw. podejściu czarnej skrzynki, które polega na analizowaniu danych na wejściu i wyjściu ze "skrzynki" bez zaglądania do wewnątrz i bez badania poszczególnych elementów oraz skutków ich oddziaływania na kontrolę procesu i produkt końcowy. Takie podejście sprawiało, że procesy były mało wydajne i uniemożliwiało zastosowanie technologii ultradźwiękowej na skalę przemysłową.

Europejscy badacze pracujący nad projektem "Usprawnianie procesów w branży tekstylnej poprzez zastosowanie technologii ultradźwiękowej" (Ultratec) opracowali podstawy technologii ultradźwiękowej stosowanej w procesach w branży tekstylnej. Poddali ocenie wiele zastosowań, w tym czyszczenie materiałów tekstylnych, procesy z użyciem enzymów jako katalizatorów, procesy powlekania oraz laminowania z użyciem klejów. Niektóre z nich nadają się do stosowania przy wytwarzaniu produktów higienicznych, produktów o lepszych właściwościach mechanicznych oraz materiałów tekstylnych z ochroną przed promieniowaniem ultrafioletowym.

Przemysłowe zastosowanie wyników projektu może mieć znaczny wpływ na konkurencyjność i stabilność europejskiej branży tekstylnej, dzięki skróceniu czasu trwania procesów, obniżeniu zużycia energii i odczynników chemicznych, a także usprawnieniu optymalizacji procesów, co doprowadzi do znacznego obniżenia kosztów produkcji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę