Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SOPHIED — Wynik w skrócie

Project ID: 505899
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Belgia

Barwniki przyjazne dla środowiska w europejskim przemyśle barwiarskim

Finansowane przez UE konsorcjum opracowało nowatorskie procesy bioenzymatyczne oraz sprzęt niezbędny do produkcji barwników przyjaznych dla środowiska. Wyniki powinny wspomóc rozwój europejskiego przemysłu barwiarskiego, a równocześnie zapewnić ochronę zdrowia pracowników oraz środowiska.
Barwniki przyjazne dla środowiska w europejskim przemyśle barwiarskim
Zadaniem przemysłu barwiarskiego jest syntetyzowanie barwników, stosowanych między innymi do koloryzacji materiałów tekstylnych, plastików, żywności i kosmetyków. Ta branża przeżywała w Europie rozkwit do końca XX wieku, jednak rosnące koszty pracy i surowsze prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska spowodowały przeniesienie większej jej części do krajów rozwijających się.

W przemyśle barwiarskim tradycyjnie stosowano procedury syntezy barwników i substancji chemicznych, które mogły powodować powstawanie toksycznych odpadów, niebezpiecznych dla organizmów żywych. Ponadto brakowało tam innowacyjnych rozwiązań w kwestii nowych, nietoksycznych metod.

Badacze biorący udział w projekcie "Nowatorskie zrównoważone bioprocesy w europejskim przemyśle barwiarskim" (Sophied) zajęli się wdrażaniem metod biotechnologicznych, które umożliwią wprowadzenie europejskiego przemysłu barwiarskiego w XXI wiek, a tym samym podniosą jego konkurencyjność i równocześnie zadbają o ochronę środowiska.

Badacze z powodzeniem opracowali nowe bioprocesy syntezy barwników ekologicznych, których podstawą jest działanie enzymów biologicznych w łagodnych warunkach, zastępujące stosowanie niebezpiecznych chemikaliów w surowych warunkach. Ponadto opracowano nowy sprzęt, umożliwiający wykorzystanie nowych metod syntezy bioenzymatycznej.

Konsorcjum opracowało również nowe metody testowania barwników pod kątem zdrowia i bezpieczeństwa. Test cytotoksyczności (toksycznego działania na komórki ludzkie) zastąpił wykorzystywanie zwierząt oraz laboratoryjnych linii komórkowych. Opracowano modyfikację standardowego testu na mutagenność (zdolność do wywoływania mutacji), co przyniosło znaczne oszczędności, jeśli wziąć pod uwagę próbki, czas oraz pieniądze.Podsumowując, ocenie poddano ponad 600 mikroorganizmów i enzymów.

Praktyczne wykorzystanie wyników może ożywić europejski przemysł barwiarski, a także zachęcić inne kraje do zrównoważonej produkcji, dzięki dostarczeniu bezpiecznych, ekonomicznych rozwiązań w zakresie syntezy barwników.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę