Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LIPGEN — Wynik w skrócie

Project ID: 505944
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Irlandia

Zwiększanie zawartości kwasów omega-3 w diecie

W ramach europejskiego badania skupiono się na biochemii metabolizmu tłuszczy i wrażliwości na insulinę. Wyniki przekształcono w szereg produktów zwiększających przyjmowanie kwasów tłuszczowych omega-3.
Zwiększanie zawartości kwasów omega-3 w diecie
Celem projektu "Dieta, genomika i zespół metaboliczny: analiza zintegrowanego odżywiania, agro-żywności, aspektów społecznych i gospodarczych" (Lipgen) było przede wszystkim znalezienie sposobu na zajęcie się niekorzystnymi skutkami nadmiaru tkanki tłuszczowej.

Badanie Lipgen oparto na badaniu Kanwu, w którym przyjrzano się pacjentom z tak zwanym zespołem metabolicznym. Zespół metaboliczny, na który składa się szereg zaburzeń medycznych, zwiększa ryzyko wystąpienia choroby układu krążenia i cukrzycy. Wyniki badania Kanwu sugerowały, że poziom i skład tłuszczu pokarmowego może znacząco wpłynąć na regulację insuliny w metabolizmie glukozy, dostarczając rozwiązania w zakresie cukrzycy związane z otyłością.

Badacze wykorzystali także wyniki badań 1 400 badanych uzyskane z trwającego 8 lat badania francuskiego pod nazwą "Supplémentation en Vitamines et Minéraux Antioxydants" (SU.VI.MAX). Ogólna strategia badawcza zespołu Lipgen polegała na rozszerzeniu zakresu interwencji dietetycznych w ramach projektu Kanwu, zwiększenie rozmiaru badania i wydłużenie czasu trwania, a także wprowadzenie większej liczby środków w ramach interwencji dietetycznej. Naukowcy wykorzystali także modele komórkowe i zwierzęce, by prześledzić biochemię zespołu metabolicznego.

Podczas analizy diety i testów biochemii krwi, badacze projektu Lipgen odkryli, że dieta niskotłuszczowa umożliwiała znaczny spadek masy ciała. Najlepiej reagowała grupa stosująca na stałe dietę o zawartości tłuszczu poniżej 36% źródeł energii. Szczególnie interesujące było odkrycie, że kobiety stosujące dietę o wysokiej zawartości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA) wykazywały podwyższoną wrażliwość na insulinę.

Jednak prawdopodobnie najciekawszym odkryciem zespołu Lipgen był fakt, że kwas tetradecylotiooctowy (TTA), który reguluje homeostazę lipidową, drastycznie obniżył poziom tkanki tłuszczowej u szczurów, przy zachowaniu jednakowej diety. Odpowiadający za to czynnik biochemiczny to podwyższenie utlenienia zaabsorbowanych tłuszczów pokarmowych.

Badania na ludziach wykazały, że szczególne znaczenie ma okres poposiłkowy następujący po posiłku o wysokiej zawartości tłuszczu. Kilka kluczowych ścieżek związanych z regulacją tłuszczu i insuliny zmieniło się w tej fazie. Zespół Lipgen zalecił, by przyszłe badania skupiły się na okresie poposiłkowym, by można było zaobserwować długofalowe działanie tłuszczu pokarmowego na insulinę.

W oparciu o wyniki projektu Lipgen badacze opracowali pięć produktów spożywczych do codziennego spożywania o profilach lipidowych zgodnych z zespołem metabolicznym zawierających określone kwasy tłuszczowe, o ogólnie obniżonym poziomie kwasów nasyconych i zwiększonej zawartości MUFA. Nowy wykaz obejmuje produkty drobiowe, dwie pasty do smarowania i olej sałatkowy o podwyższonym poziomie kwasów tłuszczowych omega-3.

Badanie internetowe na temat prototypów spożywczych i komunikaty w sprawie zespołu metabolicznego wykazały, że konsumenci nie odnosili się do informacji nieprzychylnie, zamiast tego akceptowali technologię agro-żywności na rzecz wzbogacania produktów o dodatkową zawartość kwasów tłuszczowych omega-3. Z pomocą badań naukowych i wsparcia konsumentów możliwe będzie znaczne zminimalizowanie niekorzystnych skutków zespołu metabolicznego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę