Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MEPOS — Wynik w skrócie

Project ID: 507747
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Włochy

Zaawansowana detekcja i automatyzacja szlifierki drewna

W przemyśle drzewnym nie stosuje się jeszcze zaawansowanych technologii na szeroką skalę. W ramach finansowanej ze środków unijnych inicjatywy opracowano zautomatyzowany czujnik i technologię automatyki do wykorzystania w procesie szlifierki drewna. Rozwiązania te pozwolą na zwiększenie konkurencyjności przemysłu drzewnego i będą miały duży wpływ na rynek specjalizujący się w czujnikach optycznych.
Zaawansowana detekcja i automatyzacja szlifierki drewna
Europejskie konsorcjum złożone z małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), organizacji badawczych oraz centrum usług dla przemysłu meblarskiego, przystępując do realizacji projektu "Optyczne pomiary pozycji i rozmiaru paneli drewnianych na rzecz inteligentnej automatyzacji szlifierek" (MEPOS) podjęło się zmienienia obecnego stanu rzeczy.

Szlifierki wykorzystywane do optymalizacji powierzchni paneli drewnianych wymagają kontrolowanej internetowo bieżącej znajomości wymiarów, kształtu i pozycji panelu w miarę jak przesuwa się on po przenośniku taśmowym. Wiedza ta jest niezbędna do kontroli właściwego rozłożenia nacisku i osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Wykorzystując fachową wiedzę z dziedziny maszynerii stosowanej do obróbki drewna oraz pneumatyczne zawory i siłowniki stosowane w systemach automatyki, czujniki optyczne i techniki przetwarzania obrazu, konsorcjum opracowało inteligentny zautomatyzowany system wyposażony w zaawansowaną technologię optycznej detekcji i w sterownik siłownika pneumatycznego w celu zoptymalizowania procesu szlifierki drewna.
%Optyczna detekcja oparta na pobieraniu obrazów i ich przetwarzaniu z wykorzystaniem oświetlenia strukturalnego pozwala na uzyskanie informacji przekazywanej w czasie rzeczywistym, a dotyczącej pozycji, rozmiaru i kształtu panelu. Informacja zostaje następnie przekazana do systemu sterowania.

Inteligentny system sterowania (ICS) wprowadza logikę rozmytą opartą na zasadach, które mogą być modyfikowane przez użytkownika w celu ustawienia prawidłowego nacisku tłoka na taśmę szlifierską przy różnych parametrach i związanych z nimi, a pożądanymi przez użytkownika, właściwościami. Nacisk wywierany przez nowoczesny dwuciśnieniowy siłownik pneumatyczny na poruszający się drewniany panel został następnie poddany kontroli i optymalizacji.

Na koniec konsorcjum poddało modyfikacji konwencjonalną szlifierkę, wyposażając ją w czujnik optyczny, siłownik pneumatyczny i ICS. Zatwierdzony interfejs programu wykorzystywał programowalny sterownik logiczny (PLC) urządzenia za pośrednictwem połączenia Ethernet.

Wyniki projektu MEPOS są ważne z kilku powodów. Automatyczna szlifierka jest możliwa do bezpośredniego wykorzystania w obrębie przemysłu drzewnego, co pozwala na wprowadzenie do tego niezbyt rozwiniętego pod względem zaawansowanych technik sektora nowoczesnych systemów optycznych i systemów inteligentnego sterowania. Co więcej, dla producentów czujników optycznych oznacza to szansę na zwiększenie produkcji wielkoformatowych skanerów optycznych oraz możliwość wejścia na nowe rynki w obrębie przemysłu drzewnego, będącego w fazie przyswajania nowych technologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę