Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skuteczniejsze oddzielanie metali ulepszy recykling sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny to bardzo wiele różnych produktów, od zwykłej suszarki do włosów po zaawansowane komputery i telefony komórkowe. Finansowani ze środków UE badacze wykorzystali zaawansowane metody spektralne do poprawienia skuteczności oddzielania i ponownego wykorzystania takiego sprzętu, co przyniesie istotne korzyści biznesowi, konsumentom i środowisku.
Skuteczniejsze oddzielanie metali ulepszy recykling sprzętu elektronicznego
Wszystkie przedmioty, w zależności od swojej budowy, odbijają, pochłaniają lub emitują promieniowanie elektromagnetyczne (EM). Multi- i wielospektralne urządzenia obrazujące analizują spektralny "odcisk palca" danego materiału, co pozwala na rozpoznanie elementów składowych. Europejscy naukowcy podjęli próbę zastosowania technologii spektralnej w procesie oddzielania metali ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu Sormen skupili się na przezwyciężeniu trudności występujących w ramach aktualnej technologii oddzielania, zasadniczo opartej na pracy manualnej, a zatem wymagającej czasu i wysiłku, a także niepozwalającej na uzyskanie czystych przetworzonych materiałów.

Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź i ołów stanowią ok. 13% całkowitej masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Obecna technologia przetwarzania pozwala na uzyskanie małych porcji odpadów, które wciąż zawierają znaczące ilości metali nieżelaznych i stali nierdzewnej, co zmniejsza wartość złomu i tym samym obniża cenę, za którą małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zajmujące się recyklingiem mogłyby go sprzedać.

Naukowcy opracowali algorytm klasyfikacji z przeznaczeniem do wykorzystania w analizie multi- i wielospektralnej, który pozwala na idealne oddzielanie metali w próbce. Nie było to wcześniej możliwe w procesie manualnym, gdyż w obrębie widma widzialnego znajdowały się kawałki metalu o podobnym kształcie, rozmiarze i kolorze, tak jak w przypadku aluminium i stali nierdzewnej.

Algorytm został zintegrowany z kamerą, modułem oświetleniowym, modułem podawczo-przenosząco-oddzielającym oraz kontrolerem, dzięki czemu powstał w pełni zautomatyzowany system oddzielania metali nieżelaznych z odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pozwalający również na oddzielanie aluminium od stali nierdzewnej, co było do tej pory niemożliwe przy zastosowaniu konwencjonalnych metod.

Naukowcy pracujący przy projekcie Sormen opracowali zatem automatyczny system oddzielania metali pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki redukcji czasu pracy i przetwarzania oraz zwiększeniu czystości produktu końcowego system ten może znacząco zwiększyć konkurencyjność europejskich MŚP zajmujących się recyklingiem. Co więcej, komercjalizacja tej metody może pomóc zmniejszyć koszty związane z niszczeniem, usuwaniem oraz składowaniem odpadów, a także pozytywnie wpłynąć na zrównoważony rozwój ogromnego globalnego sektora urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę