Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

QUORUM — Wynik w skrócie

Project ID: 32811
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Włochy

Cząsteczki umożliwiające wyczuwanie kworum na rzecz doskonalszej biofermentacji

Tematem europejskiego projektu była nowa strategia produkcji metabolitów wtórnych na skalę przemysłową przy wykorzystaniu cząsteczek umożliwiających wyczuwanie kworum
Cząsteczki umożliwiające wyczuwanie kworum na rzecz doskonalszej biofermentacji
Bakterie i grzyby reagują na gęstość populacji i regulują ekspresję genów, stosując strategię znaną jako wyczuwanie kworum (ang. quorum sensing – QS). Mechanizm ten pozwala im na koordynację określonych zachowań i zasadniczo pełni rolę środka komunikacji.

W ramach europejskiej inicjatywy skupiono się na identyfikacji cząsteczek zaangażowanych w ten proces, aby zwiększyć wydajność ważnych ze względów przemysłowych bioproduktów powstających w wyniku namnażania się grzybów. Dokładniej rzecz biorąc, w projekcie finansowanym przez UE pod nazwą Quorum prześledzono strategię QS w nanoskali, aby lepiej zrozumieć fizjologię grzybów w systemach poruszanych oraz sposób, w jaki biosyntetyzują one produkty docelowe.

Korzystając z rozmaitych eksperymentalnych technik od genomiki funkcjonalnej po biologię molekularną i fizjologię grzybów, partnerzy projektu odkryli cząsteczki, które regulowały zarodnikowanie i produkcję metabolitów wtórnych lub były zaangażowane w transdukcję sygnału. Molekuły QS zostały egzogennie dodane do nieprzerwanej hodowli grzyba szczepu Aspergillus terreus w celu określenia strategii udoskonalenia produkcji metabolitów wtórnych o znaczeniu przemysłowym. Podejście to zaowocowało poprawą ważnych z komercyjnego punktu widzenia metabolitów, lakkazy.

W ramach projektu Quorum opracowano także czujniki, które można byłoby wykorzystać w bioreaktorach w skali mini i micro i oczekuje się, że przyniosą korzyści dla sektora biotechnologicznego. Wyniki projektu Quorum to najnowsze odkrycie w zakresie produkcji enzymów i chemikaliów wysokowartościowych; istnieje przekonanie, że zwiększą one konkurencyjność i poziom zrównoważeniu gałęzi europejskiego przemysłu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę