Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AEROSME V — Wynik w skrócie

Project ID: 511045
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Belgia

Postęp lotniczy i kosmiczny na korzyść całej Unii Europejskiej

Chociaż Europa jest liderem w dziedzinie aeronautyki, zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz nowych krajów członkowskich UE podniosło konkurencyjność i prymat sektora lotniczego na kontynencie.
Postęp lotniczy i kosmiczny na korzyść całej Unii Europejskiej
Ogromny europejski przemysł lotniczy obejmuje kilka bardzo dużych i znanych firm, które stanowią pionierską siłę w dziedzinie w ostatnich dziesięcioleciach. Jednakże, istnieje wiele mniejszych przedsiębiorczych firm, które także mogą wnieść wiele korzyści, pod warunkiem że uzyskają odpowiednie wsparcie.

Zostało ono udzielone w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Wsparcie dla europejskich MŚP sektora lotniczego i kosmonautycznego – faza V" (Aerosme V) we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Przemysłu Lotniczego, Kosmonautycznego i Obronnego. Projekt skłonił MŚP z tego sektora do udziału w projektach finansowanych przez UE, pogłębiających ich potencjał technologiczny, konkurencyjność i rolę w europejskim łańcuchu dostaw przemysłu lotniczego i kosmonautycznego.

Projekt Aerosme V pobudził również tworzenie silnych sieci kontaktów między MŚP, naukowcami, przemysłem i światem akademickim za pośrednictwem platformy komunikacyjnej, stymulując wymiany w ramach łańcucha dostaw oraz zwiększając dostęp społeczności MŚP. W ramach projektu zorganizowano 38 warsztatów, aby zachęcić MŚP do udziału w szóstym programie ramowym UE (6PR) oraz 7PR, ze szczególnym uwzględnieniem nowych państw członkowskich UE i krajów kandydujących. Podjęte wysiłki reprezentowały ogólnoeuropejskie podejście, obejmujące 33 kraje.

Znaczącym osiągnięciem projektu Aerosme V było utworzenie bazy danych MŚP, jak również stworzenie strony internetowej oraz helpdesku. Udostępniło to bezstronny punkt informacyjny na temat łańcuchów dostaw i badań UE w lotnictwie i kosmonautyce bez powiązań z interesami komercyjnymi i krajowymi.

Rezultatem końcowym projektu było zwiększenie liczby MŚP uczestniczących w zaproszeniach do unijnych projektów przy wsparciu wielu warsztatów. Innym ważnym osiągnięciem było stworzenie dokumentu poglądowego, który okazał się szczególnie przydatny dla nowszych i przyszłych krajów UE. Marzenie o silnym europejskim przemyśle, który obejmuje wszystkie klasy firm oraz wszystkie krajów UE, stało się rzeczywistością.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę