Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Więcej energii dla badań lotniczych

Aeronautyka w Europie to dziedzina dobrze rozwinięta, ale niejednorodna, potrzebne są więc działania wspierające ujednolicony program badań strategicznych (SRA) i pozwalające na opracowywanie przyszłych projektów.
Więcej energii dla badań lotniczych
Komitet doradczy ds. badań aeronautycznych w Europie (ACARE) stoi przed wyzwaniem określenia potrzeb europejskich badań aeronautycznych, co pozwoli na dalszy rozwój w ramach regionalnego SRA. Aby pomóc w realizacji tego zadania i wykorzystać osiągnięcia wcześniejszej inicjatywy, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Narzędzia zainteresowanych stron z dziedziny aeronautyki dla europejskiego programu badań 2" (Astera 2) podjęli się tego wyzwania.

Zespół projektu Astera 2 pomógł komitetowi ACARE w stworzeniu, utrzymaniu, zaktualizowaniu i wdrożeniu odpowiedniego programu badań strategicznych. Przedstawicielom zainteresowanych stron udzielono wskazówek w zakresie planowania programów badawczych i określania przyszłych potrzeb w dziedzinie aeronautyki, a także w kwestii udoskonalenia wymogów polityki w celu pobudzenia działalności badawczej w Europie. W ramach projektu pracowano również nad narzędziami informatycznymi, co miało ułatwić podejmowanie decyzji i rozpowszechnianie informacji na temat działalności ACARE.

Członkowie ACARE zidentyfikowali i przeanalizowali wszystkie branżowe inicjatywy i instytucje finansowane ze środków krajowych oraz przygotowali rekomendacje dotyczące dalszego wspierania tych inicjatyw. Następnie zorganizowano warsztaty poświęcone przełomowym pomysłom zatytułowane "Poza schematem", w ramach których przeprowadzono analizy i badania ankietowe pod kątem osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w ramach programu badań strategicznych.

Punktem centralnym drugiej części projektu Astera 2 było stworzenie nawigatora programu badań strategicznych, będącego zaawansowanym narzędziem komunikacyjnym pozwalającym użytkownikom na czerpanie korzyści z dwóch edycji programu. Celem opracowania kolejnego narzędzia było rozpowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat korzyści płynących z zaawansowanych technicznie badań lotniczych w Europie i na całym świecie.

W całej Europie zorganizowano szereg warsztatów mających na celu promowanie założeń programu badań strategicznych i ACARE; stały się one ważną platformą komunikacyjną przybliżającą organizację do założonych celów. Dzięki tym wysiłkom badania w dziedzinie kosmonautyki prowadzone w UE stały się bardziej konkurencyjne i zajmują teraz lepszą pozycję na arenie międzynarodowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę