Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowoczesne szczepionki przeciw infekcjom u przeżuwaczy

Międzynarodowe konsorcjum podjęło się walki z infekcjami bakteryjnymi u przeżuwaczy poprzez opracowanie szczegółowych testów diagnostycznych i skutecznych szczepionek. Wyniki projektu zostaną wykorzystane do skutecznej walki z chorobą i zminimalizowania strat wśród inwentarza żywego.
Nowoczesne szczepionki przeciw infekcjom u przeżuwaczy
Choroby odkleszczowe stanowią poważny problem w międzynarodowym handlu zwierzętami i znaczne ograniczenie dla zwiększenia produkcyjności inwentarza żywego. Stosowane obecnie metody kontroli chorób obejmują użycie ukierunkowanych na kleszcze pestycydów znanych jako akarycydy. Jakkolwiek z ich wykorzystaniem wiąże się szereg wad, takich jak koszty, odporność, a także bezpieczeństwo środowiskowe i spożywcze.

Aby zająć się tymi kwestiami finansowany przez UE projekt Epigenevac skupił się na infekcjach przeżuwaczy wywołanych przez Ehrlichia ruminantium (kowdriozą) i Anaplasma marginale (anaplazmozą). Kowdrioza występuje w Afryce subsaharyjskiej, na Madagaskarze i pobliskich wyspach, podczas gdy anaplazmoza występuje powszechnie. Obie przenoszone są przez różne odmiany kleszczy lub gryzących much. Partnerzy projektu postawili sobie za cel opracowanie szczegółowych testów diagnostycznych i efektywnych szczepionek do kontroli występowania i rozprzestrzeniania się tych chorób bakteryjnych.

Na początek naukowcy opracowali sekwencję genomów E.ruminantium i A.marginale i poprzez połączenie danych z RNA i informacji na temat białek, przystąpili do identyfikacji potencjalnych antygenów, które mogłyby zostać wykorzystane do stworzenia szczepionek. Najbardziej obiecujące geny sklonowano w różnych systemach dostawczych, a także opracowano udoskonalone metody immunologicznych badań przesiewowych w celu przetestowania potencjalnych szczepionek.

Następnie przeprowadzono wielkoskalowe prace badawcze w terenie na temat epidemiologii kowdriozy i anaplazmozy, aby dostarczyć regionalne mapy chorób i przestudiować dynamikę interakcji kleszcz-wektor-żywiciel. Opracowano metody molekularne do czułej detekcji i genetycznej charakterystyki E.ruminantium i A.marginale.

W ten sposób zespół projektu Epigenevac dostarczył kluczową wiedzę na temat genetyki infekcji bakteryjnych u przeżuwaczy i zidentyfikował antygeny, które mogłyby zostać wykorzystane w strategiach immunizacji. Testy diagnostyczne zoptymalizowane w trakcie realizacji projektu będą pełnić rolę wskaźników ilościowych, dzięki czemu pomogą w podejmowaniu decyzji w sprawie interwencji w zakresie zdrowia zwierząt.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę