Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

STROKEMAP — Wynik w skrócie

Project ID: 37186
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Belgia

Naprawa uszkodzeń wywołanych udarem mózgu przy pomocy komórek macierzystych

Terapia komórkowa ma szansę zmienić oblicze chorób ludzkich. Uczestnicy niedawnego, finansowanego ze środków UE badania zastosowali tę technologię do wymiany uszkodzonej tkanki mózgowej u pacjentów po udarze.
Naprawa uszkodzeń wywołanych udarem mózgu przy pomocy komórek macierzystych
Udar mózgu, powodowany niedrożnością mózgowych naczyń krwionośnych, jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Ponadto, uszkodzenia mózgu wynikające z niedotlenienia tkanki mózgowej są częstą przyczyną niepełnosprawności, szczególnie u osób starszych.

Celem projektu "Multipotentne dorosłe komórki progenitorowe w leczeniu udaru mózgu" (Strokemap) było stworzenie multidyscyplinarnych strategii pozwalających przywrócić obieg krwi w pozbawionym tlenu obszarze mózgu. Metoda wiąże się z naprawą neuronów i tkanki naczyniowej obumarłej w wyniku niedokrwienia miejscowego lub braku tlenu w mózgu.

Naukowcy chcieli wykorzystać multipotente dorosłe komórki progenitorowe (MAPC), odkryte w 2002 r. Będące nową populacją komórek macierzystych szpiku, MAPC mogą dostarczyć tkanki niezbędnej do naprawy naczyń krwionośnych. Co więcej, badania prowadzone na gryzoniach wykazały, że MAPC powodują regenerację komórek neuroprogenitorowych, które rozwijają się w neurony i inne komórki nerwowe.

Aby osiągnąć ten ambitny cel, uczestnicy projektu Strokemap stworzyli program roboczy obejmujący transplantację komórek macierzystych do niedokrwionych obszarów mózgu oraz nieinwazyjną technikę obrazowania wszczepów komórek macierzystych i ich wpływu na uszkodzony mózg.

Naukowcom udało się dokładnie poznać ludzkie MAPC i ich wpływ na układ odpornościowy. Na modelu kończyny niedokrwionej oraz modelu uszkodzenia niedokrwiennego kory wywołanego zaciśnięciem tętnicy środkowej mózgu (MCAO) naukowcy wykazali i zbadali możliwość naprawy naczyń krwionośnych i tkanek. Oprócz tego udało się zbudować kliniczną platformę MultiStem®, służącą do wszczepiania komórek macierzystych i badania udaru niedokrwiennego.

Projekt Strokemap położył podwaliny pod badania kliniczne na MAPC, które mogą zaowocować powstaniem nowych metod leczenia udaru mózgu. Nowa technologia wykorzystująca komórki macierzyste może znaleźć zastosowanie w medycynie regeneracyjnej oraz w wielu obszarach biomedycyny.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę