Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HARMONHY — Wynik w skrócie

Project ID: 513542
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Harmonizacja norm w zakresie technologii ogniw paliwowych

Technologie wodorowe i ogniw paliwowych dotyczące zarówno pojazdów drogowych i zastosowań stacjonarnych są w stanie szybkiego rozwoju, a tym samym normalizacja jest często fragmentaryczna. Finansowani ze środków UE naukowcy zidentyfikowali poważne braki w przepisach i sporządzili ważne zalecenia dotyczące lepszej współpracy krajowej oraz międzynarodowej.
Harmonizacja norm w zakresie technologii ogniw paliwowych
Badacze pracujący nad finansowanym przez UE projektem "Harmonizacja norm i przepisów na rzecz zrównoważonej technologii wodorowej i ogniw paliwowych" (Harmonhy) podjęli się oceny luk w istniejących ramach i zaproponowania rozwiązań prowadzących do globalnej harmonizacji przepisów, kodeksów i norm (RCS). Drugim celem było zwiększenie współpracy europejskiej, a tym samym światowej pozycji Europy na potencjalnie ogromnym rynku ogniw paliwowych.

Śledczy w pierwszej kolejności odwzorowali bieżące działania w zakresie przepisów dotyczących technologii wodorowych i ogniw paliwowych w organizacjach międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (UNECE), Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) oraz Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC). Wyniki wskazują na potrzebę stworzenia dalszych struktur współpracy w celu uniknięcia rozbieżności w RCS.

Przegląd dostępnych danych wspierających rozwój RCS skupił się na ustanowieniu wspólnej procedury zbierania danych i identyfikacji potencjalnych międzynarodowych możliwości współpracy badawczej. Badacze ustalili również konieczność wzmocnienia partnerstwa między organami regulacyjnymi i komisjami technicznymi organizacji normalizacyjnych (SDO).

Analiza potrzeb przemysłowych i społecznych wykazała, że międzynarodowe komitety techniczne ISO i IEC współpracują w celu przezwyciężenia konfliktów RCS, jednak nie ma to miejsca na poziomie krajowym, co prowadzi do powielania prac regulacyjnych i sprzecznych norm.

W odniesieniu do pojazdów drogowych, producenci chcą jednolitych globalnych regulacji w celu zwiększenia globalnych możliwości sprzedaży, tymczasem obecne europejskie i japońskie podejścia są często sprzeczne. Bardziej problematyczny jest całkowity brak międzynarodowego organu odpowiedzialnego za harmonizację RCS w zastosowaniach stacjonarnych.

W ramach projektu Harmonhy oceniono luki w globalnych i krajowych przepisach dotyczących technologii wodorowych i ogniw paliwowych oraz podkreślono liczne obszary wymagające większego partnerstwa i współpracy. Realizacja zaleceń projektu Harmonhy powinna znacznie zwiększyć wykorzystanie zrównoważonych technologii wodorowych i ogniw paliwowych w mobilnych i stacjonarnych zastosowaniach, przynosząc ważne korzyści producentom, konsumentom i środowisku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę