Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Małe i średnie przedsiębiorstwa wysokich lotów

Udoskonalenie możliwości badawczych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z sektora lotniczego oraz ułatwienie zawiązywania partnerstw z kluczowymi podmiotami przemysłowymi pomoże w zagwarantowaniu realizacji długoterminowych celów tych niewielkich przedsiębiorstw.
Małe i średnie przedsiębiorstwa wysokich lotów
Kosmonautyka to ogromna gałąź przemysłu, w obręb której wchodzą tysiące małych dostawców odgrywających ważną rolę w funkcjonowaniu sektora. Aby zapewnić żywotność sektora, UE szukała sposobu na wzmocnienie tej roli i udoskonalenie zrównoważonego rozwoju MŚP w obrębie kosmonautycznego łańcucha dostaw.

Biorąc pod uwagę te okoliczności, celem finansowanego ze środków UE projektu "Wsparcie dla partnerskich kosmonautycznych technicznych zintegrowanych projektów badawczych MŚP" (Scratch-IP) było wsparcie badań prowadzonych przez 7 tys. MŚP w łańcuchu dostaw. Aby pomóc MŚP ustrukturyzować strategie badawcze i sprecyzować, które koncepcje zintegrowanych projektów (IP) mogą stać się konkretnymi wnioskami, przeprowadzono audyt w setkach MŚP. Przygotowano listę projektów i, aby ułatwić prowadzenie badań, wskazano potrzeby badawcze MŚP z dziedziny kosmonautyki. Udostępniono również środki na badania.

Co więcej, aby promować współpracę w ramach projektów, zespół podjął próbę połączenia działań odpowiednich MŚP z państw członkowskich i państw włączonych spoza UE. Następnie złożono kilka propozycji projektowych ze strony MŚP z dziedziny kosmonautyki. Zostały one przedstawione do oceny Komisji Europejskiej.

Zespół projektu Scratch-IP ułatwił negocjacje między MŚP a dużymi przedstawicielami przemysłu, co pozwoliło na wybranie tematów badawczych pogrupowanych zgodnie ze zintegrowanymi projektami, co odpowiadało priorytetom 6PR i 7PR UE. Rozpowszechnienie informacji na temat wyników projektu było możliwe dzięki kampaniom informacyjnym, stronie internetowej oraz innym inicjatywom. To wszystko pomogło w zniwelowaniu różnic między małymi i dużymi podmiotami oraz w lepszym zintegrowaniu MŚP w obrębie łańcucha dostaw, czego rezultatem jest zapewnienie długoterminowych korzyści.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę