Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Odkażanie przy minimalnym zużyciu wody i energii

Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracował technologię wstępnego czyszczenia na sucho jako alternatywy wobec wodo- i energochłonnych technik odkażania stosowanych w przemyśle medycznym i żywnościowym.
Odkażanie przy minimalnym zużyciu wody i energii
W wielu branżach do oczyszczania i odkażania stosuje się metodę polegającą na przepuszczaniu materiału przez sito pod bardzo dużym ciśnieniem, w wyniku której zużywane są ogromne ilości wody i energii oraz powstaje drobny pył wodny mogący rozsiewać bakterie.

Z uwagi na ogrom światowego rynku produktów rolnych i medycznych, większa wydajność czyszczenia i mniejsze zużycie wody jest jednym z priorytetów UE. Badacze biorący udział w projekcie "Nowa higieniczna technika czyszczenia – do produkcji żywności – zmniejszająca problemy związane z rozpylaniem i zużyciem wody" (Aerosol Reduction) pracowali nad stworzeniem systemu wstępnego czyszczenia na sucho do zastosowania w europejskim przemyśle żywnościowym i medycznym w zastępstwie istniejących wodochłonnych rozwiązań.

Opracowano system próżniowy służący do separacji i filtracji, niewymagający używania wody i pozwalający bardzo skutecznie czyścić powietrze. Nowy system pompowania pozwolił ponadto zminimalizować straty energii wynikające z tarcia i obiegu próżni. Stworzono także technologię minimalizującą ilość aerozoli stosowanych w zakładach przetwórstwa spożywczego, szczególnie dobrze sprawdzającą się w przypadku małych urządzeń, takich jak filtry.

Zakończone powodzeniem testy laboratoryjne i terenowe sprzyjają szybkiej komercjalizacji wyników projektu przez firmy sektora spożywczego i farmaceutycznego, potwierdzając znaczącą redukcję zużycia wody i energii przez nowe systemy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę