Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bałkany Zachodnie biorą się za sprzątanie

Dzięki wsparciu UE samorządy, rolnicy i elektrownie na Bałkanach Zachodnich wprowadziły nowe rozwiązania pozwalające usuwać popiół węglowy ze środowiska.
Bałkany Zachodnie biorą się za sprzątanie
Składowanie popiołu węglowego w regionie Bałkanów Zachodnich jest źródłem zanieczyszczenia i skażenia okolicznych terenów, co rodzi konieczność przedsięwzięcia odpowiednich działań. Uczestnicy projektu "Reintegracja składowisk popiołu węglowego i ograniczenie zanieczyszczenia na Bałkanach Zachodnich" (Recoal) dostrzegli te problemy i postanowili znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Celem finansowanego ze środków UE projektu było ocenienie zagrożenia, jakie stwarzają składowiska popiołu, zbadanie skutków społeczno-ekonomicznych zjawiska oraz przetestowanie nowych efektywnych kosztowo metod rekultywacji terenów, na których składowano popiół, wraz z oczyszczaniem skażonych wód. Cele te osiągnięto dzięki połączeniu podejścia ekologicznego, agronomicznego, technologicznego i społeczno-ekonomicznego.

Zaproponowano między innymi pokrycie gleby w celu zmniejszenia przenoszenia toksycznych substancji, a także instalację systemów filtracji i napowietrzania w przypadku terenów przemysłowych. Innym rozwiązaniem była ochrona łańcucha dostaw żywności dzięki użyciu niepochłaniających zanieczyszczeń odmian lokalnych roślin uprawnych oraz pokryciu i modyfikacji gleby. Oprócz tego zaproponowano tanie metody przeciwdziałania pyleniu, polegające na stosowaniu pasów buforowych i osłon wiatrowych, selekcji płodów rolnych, płodozmianu i międzyplonu dla uzyskania trwałej pokrywy roślinnej.

Oczyszczanie lokalnych rzek oparto na nowatorskich technikach filtrowania gleby, takich jak fitoekstrakcja, rizofiltracja i wiązanie chemiczne. Rozwiązania te opracowano wspólnie z rolnikami, władzami lokalnymi i innymi zainteresowanymi stronami.

Uczestnicy projektu najpierw dokonali kompleksowej oceny sytuacji, a następnie zaproponowali najskuteczniejsze metody i technologie. Przeprowadzono wiele testów i doświadczeń, aby uzyskać najlepsze możliwe metody i udoskonalić narzędzia decyzyjne pod kątem optymalnej strategii rekultywacji i reintegracji składowisk popiołu węglowego. Warsztaty przeprowadzone na zakończenie projektu oraz publikacja podręcznika poświęconego powiązanym zagadnieniom pomogły zainteresowanym stronom skutecznie działać na rzecz czystszego, wolnego od popiołu środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę