Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

QCITY — Wynik w skrócie

Project ID: 516420
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Szwecja

Miasta walczą z hałasem

Naukowcy dowiedli, że hałas ma negatywny wpływ na zdrowie, skłaniając miasta do opracowywania map hałasu generowanego przez transport publiczny i określania najlepszych rozwiązań tego problemu.
Miasta walczą z hałasem
Emisje hałasu w miastach stają się coraz bardziej palącym problemem, a jednym ze sposobów na jego złagodzenie jest zapewnienie możliwie najcichszego transportu publicznego. W ramach projektu finansowanego ze środków UE "Cichy transport miejski" (QCITY) ustanowiono infrastrukturę technologiczną do kontrolowania hałasu kolejowego i drogowego.

Zespół QCITY uruchomił inicjatywę, udostępniając władzom miejskim i operatorom transportu miejskiego nowe podejścia i rozwiązania techniczne w zakresie sporządzenia map hałasu i opracowania planów działania, zgodnie z dyrektywami UE. Obejmowało to wykorzystanie istniejących danych w celu kalkulacji hałasu, a także opracowanie oprogramowania do oceny i klasyfikacji alternatyw dla istniejącej sytuacji. Wymagało to również zbadania proponowanych rozwiązań w zakresie redukcji hałasu pod względem stosowalności, efektów akustycznych i kosztów tych rozwiązań.

Dodatkowo celem projektu było zaoferowanie miastom i operatorom sieci transportowych rozwiązań w zakresie konkretnych skarg dotyczących hałasu, zwłaszcza w lokalnych punktach kulminacji hałasu. Przykłady obejmują hałas generowany przez piszczące na torach tramwaje i hamujące autobusy.

W pierwszej fazie projektu ukończono tworzenie map hałasu i określanie punktów kulminacji hałasu w różnych miastach, łącznie z planami działania i oczekiwanymi korzyściami wynikającymi z zastosowania środków łagodzących. Druga faza obejmowała utworzenie zarysu postrzegania źródeł hałasu generowanego przez pojazdy, z kolei trzecia zajęła się szukaniem najbardziej obiecujących rozwiązań, a następnie ich wdrożeniem w określonych miastach.

Działania w ramach projektu QCITY dały podwaliny pod zmniejszenie emisji hałasu i zaczęły podnosić standard życia w dużych miastach europejskich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę