Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

VITAL — Wynik w skrócie

Project ID: 37874
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Włochy

Molekularne idiotypy na rzecz "życiodajnych" szczepionek przeciwnowotworowych

W ramach europejskich badań wykorzystano właściwości idiotypowo lub molekularnie podobnych białek Id do produkcji nowych szczepionek na chłoniaka nieziarniczego (NHL).
Molekularne idiotypy na rzecz "życiodajnych" szczepionek przeciwnowotworowych
NHL jest ósmą główną przyczyną nowych przypadków raka, a europejski rejestr nowotworów wskazuje, że częstość występowania NHL znacznie wzrasta. Ponadto, NHL ma znaczenie kliniczne dla pacjentów z wirusem HIV, jako jedna z głównych przyczyn zgonów w tej grupie.


Naukowcy uważają, że jedna z kategorii NHL, chłoniaki B-komórkowe, stanowiące 80-90% NHL, może kryć odpowiedź na szczepionki na tę niejednorodną grupę nowotworów. Jedną z kluczowych cech tych nowotworów jest limfoproliferacja, gdzie limfocyty występują w nadmiernych ilościach.

Celem finansowanego ze środków UE projektu VITAL było wykorzystanie molekularnych cechy tzw. białek Id (podlegające translacji z rodziny genów Id) niektórych chłoniaków B-komórkowych i białaczek. Nadrzędnym celem było opracowanie zrekombinowanych białek Id na potrzeby szczepionki.

Naukowcy projektu VITAL zidentyfikowali pewne podgrupy zaburzeń limfoproliferacyjnych komórek B charakteryzujących się molekularnie podobnym Id. Idiotypy te mogłyby wówczas stanowić cel gotowych szczepionek Id w zakresie zapobiegania i leczenia. Szczepionki opracowane na tej podstawie w ramach projektu wykazuję wysoką selektywność dla komórek nowotworowych w połączeniu z dobrą tolerancją u pacjentów i są bardziej przystępne.

Naukowcy projektu VITAL opracowali nowy adiuwant, kwas hialuronowy, w celu zwiększenia aktywności szczepionek. Ponadto zidentyfikowali nowe ciała szczepionkowe, lub systemy dostaw, w celu wzmocnienia celowania antygenowego w komórki zawierające antygeny.

Badania przeprowadzone w ramach projektu VITAL wskazują, że możliwe jest pokonanie problemów kosztowych oraz złożoności związanej ze zindywidualizowaną produkcją szczepionek Id. Wykonane prace pozwoliły także stworzyć wiele nowych możliwości w dziedzinie immunodiagnostyki i terapii raka, szczególnie dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę