Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ICOMOB — Wynik w skrócie

Project ID: 516427
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Finlandia

Współpraca na rzecz łamania lodów

W europejskim projekcie skupiającym się na zimowej nawigacji po Morzu Bałtyckim zadbano o poprawę warunków dla statków handlowych. W badaniu podkreślono korzyści płynące ze wspólnych działań dla statków walczących z trudnymi warunkami w czasie oblodzenia.
Współpraca na rzecz łamania lodów
W takich warunkach pogodowych na Morzu Bałtyckim często muszą być narzucane ograniczenia ruchu z powodu niewystarczającej liczby lodołamaczy. Każde państwo nadbrzeżne – Estonia, Finlandia, Łotwa i Rosja – odrębnie zarządza wsparciem lodołamaczy dla potrzeb statków handlowych żeglujących do i z ich portów.

W ramach finansowanego przez UE projektu "Współpraca lodołamaczy na autostradzie bałtyckiej" (Icomob) oparto się na opracowanym wcześniej narzędziu symulacji strategicznej do stosowania w całej Zatoce Fińskiej. Celem było użycie zmodyfikowanego narzędzia do uzyskania danych porównawczych ze wskaźników, które określają potrzebę wsparcia, ryzyko wypadkowości, poziom usług i emisji w różnych warunkach oblodzenia zimowego.

W ten sposób możliwe będzie prowadzenie symulacji różnych warunków zimowych, ograniczeń i natężenia ruchu dla transportowców morskich żeglujących do i z portów nadbrzeżnych. Symulacje skupiły się na działaniach lodołamaczy realizowany przez odrębne krajowe floty, jak również na działaniach wszystkich lodołamaczy w ramach współpracy międzynarodowej. Symulacje pozwoliły obliczyć średni czas oczekiwania jednostek pływających, przy założeniu, że maksymalnie cztery godziny to wystarczający poziom obsługi dla statków handlowych.

Wyniki badania pokazały, że zasoby w zakresie lodołamaczy mogą być efektywniej wykorzystywane, pod warunkiem wspólnego zarządzania działaniami. Można przykładowo uzyskać ten sam poziom usług przy użyciu jednego lub dwóch lodołamaczy mniej niż wówczas, gdy każde państwo samodzielnie zarządza działaniami w tym zakresie.

Projekt Icomob przyczynił się do osiągnięcia korzyści ze współpracy w zakresie lodołamaczy w obszarze Morza Bałtyckiego na rzecz zwiększenia wydajności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę