Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ochrona krajobrazów rolnych Ameryki Środkowej

Badacze przyczynili się do zbilansowania produktywności i ochrony bioróżnorodności w krajach Ameryki Środkowej. Skupiono się na pastwiskach i plantacjach kawy.
Ochrona krajobrazów rolnych Ameryki Środkowej
Projekt Corridor był działaniem wspomagającym, które pomogło skoordynować działania i umożliwiło zwiększenie potencjału w krajach Ameryki Środkowej w zakresie rozwoju strategii badawczej na rzecz zdefiniowania progów zadrzewienia. Postępy w tym obszarze mają duże znaczenie dla zbilansowania produktywności i ochrony bioróżnorodności w obszarach rolnych na długości mezoamerykańskiego korytarza biologicznego (MBC).

Budując w oparciu o istniejące informacje i łącząc dane z powiązanych projektów, inicjatywa finansowana ze środków UE zdołała zestawić i zsyntetyzować trafne informacje w celu opracowania regionalnej strategii na rzecz B&R. Dwie główne grupy robocze zgromadziły informacje dotyczące zalesienia pastwisk i plantacji kawy, a także ich wpływu na produktywność i różnorodność biologiczną.

Wyniki omówiono podczas warsztatów, w których uczestniczyli kluczowi gracze z regionu. Podczas tych wydarzeń, zidentyfikowano najistotniejsze luki w wiedzy i opracowano protokoły służące gromadzeniu i interpretacji danych na temat zalesienia, produktywności i bioróżnorodności w kontekście pastwisk i plantacji kawy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę