Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RESPONSE — Wynik w skrócie

Project ID: 506462
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Francja

Lepsza strategia biznesowa drogą do wyższej wydajności społecznej

Naukowcy współpracujący w ramach europejskiej inicjatywy badali, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą zwiększyć swoją społeczną odpowiedzialność. Wyniki projektu niosą zapowiedź ogromnych korzyści zarówno dla zainteresowanych stron, jak i dla ogółu społeczeństwa.
Lepsza strategia biznesowa drogą do wyższej wydajności społecznej
Projekt "Zrozumienie potrzeb społecznych dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstw i próba ich zaspokojenia" (Response) został stworzony w celu przestudiowania charakteru potrzeb społecznych dotyczących decyzji i działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa z punktu widzenia strategii biznesowej. Finansowany ze środków UE program miał na celu dostarczenie odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: pierwsze z nich związane jest z tym, jak przedsiębiorstwa rozumieją swoje obowiązki względem społeczeństwa (tzw. społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR)) i na ile ich interpretacja odbiega od rzeczywistych oczekiwań społecznych; drugie z nich dotyczy tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą poradzić sobie z rosnącymi potrzebami i oczekiwaniami społecznymi (związanymi z ich działalnością) oraz ze stale pogłębiającą się przepaścią pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a działaniami społecznymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa.

Przeprowadzono 427 wywiadów w 19 przedsiębiorstwach działających w obrębie różnych sektorów. Uzyskane wyniki wyznaczyły kierunek dalszych badań. Badacze przygotowali szczegółowy protokół badawczy, który uwzględniał jednodniową misję poświęconą zebraniu niezbędnych informacji. Analiza zgromadzonych danych dostarczyła istotne informacje dotyczące omawianego zagadnienia.

Uczestnicy projektu odkryli przepaść pomiędzy tym, w jaki sposób członkowie kierownictwa i strony zainteresowane postrzegają i interpretują obowiązki przedsiębiorstwa, z czego pierwsza ze wspomnianych grup wykazała o wiele bardziej konserwatywne podejście do odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Strony zainteresowane okazały się dysponować o wiele szerszą definicją rozbudowanego przedsiębiorstwa, przywiązując o wiele większą wagę do integracji interesów szerszej grupy uczestników i społeczeństwa jako ogółu.

Wyniki wykazały również, że im większa przepaść dzieląca kierownictwo i strony zainteresowane (czyli tzw. brak dopasowania poznawczego), tym niższa wydajność społeczna. Bardziej dynamiczne sektory przemysłu i regiony charakteryzują się lepszym dopasowaniem, ze względu na większą presję uczestników zewnętrznych.

Przeanalizowano kluczowe czynniki wewnętrzne mające wpływ na stopień dopasowania. Wyniki wykazały, że do przedsiębiorstw o wyższym stopniu dopasowania należą te, które stosują strategię zróżnicowania napędzaną przez innowację w zakresie prowadzonej działalności i/lub priorytetyzują inicjatywy wewnętrznych zmian.

Korzystając z zebranych informacji i wygenerowanej wiedzy, uczestnicy projektu Response skoncentrowali się na różnych zagadnieniach, aby pomóc dyrektorom i kierownikom w znalezieniu sposobów na zwiększenie społecznej wydajności. Powołując się na wyniki projektu, zespołowi udało się zwrócić uwagę na kilka ważnych zagadnień związanych z różnymi zainteresowanymi grupami, jak również wskazać kluczowe wnioski, które powinny zostać przeanalizowane przez odpowiednie instytucje odpowiedzialne za kształtowanie polityk.

Podsumowując, wyniki projektu Response mogą okazać się bardzo pomocne dla przedsiębiorstw, które chcą rozszerzyć swoją działalność w zakresie CSR, a tym samym mogą przynieść wiele korzyści bezpośrednim i pośrednim konsumentom, jak i całemu społeczeństwu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę