Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

VRL KCIP — Wynik w skrócie

Project ID: 507487
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Wsparcie dla innowacyjnego projektowania produktów

Europa zmaga się ze stałą presją wynikającą z globalizacji systemów produkcji. Aby rozwijać know-how i wykorzystywać nowe technologie innowacyjnego projektowania produktów, naukowcy z regionu założyli sieć doskonałości.
Wsparcie dla innowacyjnego projektowania produktów
Celem finansowanego ze środków UE projektu "Wirtualne laboratorium badawcze na rzecz społeczności wiedzy z zakresu produkcji" (VRL KCIP) była konsolidacja doświadczeń i wiedzy europejskich naukowców z dziedziny projektowania, produkcji i innowacji. Inicjatywa pozwoli wypracować wspólne procesy produkcji, a jednocześnie uruchomi system współpracy w zakresie projektowania, obejmujący produkcję wirtualną.

Uczestnicy VRL KCIP początkowo pracowali nad stworzeniem różnych narzędzi do wewnętrznej komunikacji między członkami sieci. Narzędziami tymi są np. strona internetowa i sieć intranet, system zarządzania wiedzą Smarteam (KMS) do przechowywania dokumentów i informacji pochodzących od członków sieci oraz kompleksowy system konferencji wideo służący do współdzielenia aplikacji i strumieniowego przesyłania plików.

Założeniem twórców projektu było zaangażowanie członków sieci w ramach trwałej europejskiej struktury w celu zwiększenia wydajności branży, zaspokojenia potrzeb społecznych oraz zwiększenia potencjału ekologicznego. Prowadzone przez cztery lata prace zaowocowały powstaniem mapy wiedzy oraz profilu kompetencji każdego z członków sieci.

W oparciu o tę mapę opracowano strukturę kompetencji, przedstawiającą potencjał intelektualny sieci i dostarczającą danych do definiowania strategii badawczych. Naukowcy użyli "drzewa wiedzy", a także innych aplikacji, do stworzenia map wiedzy członków sieci, sklasyfikowania wszystkich obiektów wiedzy oraz opracowania platformy umożliwiającej obsługę funkcji książki telefonicznej w systemie KMS oraz pozycjonującej stronę internetową VRL KCIP.

Oprócz map wiedzy opracowano też funkcję mapowania współpracy, która pozwoliła uzyskać nowe informacje na temat kompetencji poszczególnych członków i laboratoriów i ułatwiła współpracę między różnymi laboratoriami. Mapy współpracy nie tylko wskazują na bieżące ważne zagadnienia i najnowsze badania, ale także promują osiągnięcia projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę