Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MISS — Wynik w skrócie

Project ID: 516235
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Włochy

Podnoszenie standardów dla bezpieczniejszych działań na drogach

W ramach projektu skoncentrowanego na kwestiach transportu opracowano innowacyjny zintegrowany system bezpieczeństwa. System ten, przeznaczony do zastosowań drogowych, może podnieść poziom bezpieczeństwa działalności transportowej.
Podnoszenie standardów dla bezpieczniejszych działań na drogach
Projekt "Monitorujący zintegrowany system bezpieczeństwa" (MISS) został zainicjowany w celu opracowania innowacyjnej platformy umożliwiającej rozwiązanie problemów bezpieczeństwa i wydajności działalności transportowej w kontekście wielośrodowiskowym. Założono, że warunkiem sukcesu jest opracowanie sposobu pozwalającego na dynamiczne wykrywanie i przewidywanie zmian warunków naturalnych i stanu infrastruktury, dzięki otwartemu dynamicznemu systemowi nadzoru dróg, a także usprawnienie działań prowadzonych przez organizacje zajmujące się egzekwowaniem prawa i prac związanych z utrzymaniem dróg.

Aby zrealizować cele projektu, zaproponowano kilka innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich było uruchomienie połączonego centrum operacyjnego (UOC) pozwalającego na wymianę informacji między strażą pożarną a pracownikami instytucji drogowych, utworzenie mobilnych jednostek będących w stałym kontakcie z centrum oraz opracowanie systemu oceny zagrożeń uwzględniającego modele ruchu drogowego.

Centrum operacyjne, gromadzące zasoby ludzkie i technologiczne, dzięki wspieraniu i integrowaniu działalności różnych struktur na poziomie regionalnym poprawi mobilność i stan bezpieczeństwa pojazdów. Oznacza to również niższe koszty strukturalne i wydatki związane z zarządzaniem.

Wyposażenie pojazdów flotowych w innowacyjny zestaw pokładowy, w którego skład wchodzi urządzenie do komunikacji i przechowywania danych MISS, pozwoli na gromadzenie danych dotyczących infrastruktury oraz zdarzeń drogowych i przesyłanie ich do centrum za pośrednictwem radiowej sieci komunikacyjnej.

Możliwości platformy komunikacyjnej MISS to między innymi wykrywanie zagrożeń dotyczących infrastruktury, przekazywanie informacji dotyczących wykrytych zagrożeń, rejestrowanie krótkich filmów wideo i nagrań dźwiękowych, dostarczanie rzetelnych i szczegółowych informacji różnym użytkownikom oraz wymiana szczegółowych informacji między różnymi jednostkami monitorującymi.

Podsumowując, prace prowadzone w ramach projektu MISS pozwoliły na pogłębienie wiedzy na temat koncepcji zintegrowanej struktury wykrywania, gromadzenia, przetwarzania, komunikowania oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń drogowych. Taka strategia ma dalekosiężny potencjał w kwestiach zmniejszania nasilenia ruchu drogowego i poprawiania bezpieczeństwa użytkowników końcowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę