Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SILENCE — Wynik w skrócie

Project ID: 516288
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Austria

Obniżanie poziomu hałasu generowanego przez ruch miejski

Redukcja hałasu związanego z ruchem drogowym i szynowym wymaga z jednej strony opracowania technologii tłumienia hałasu, z drugiej zaś przygotowania narzędzi i metodologii umożliwiających zrealizowanie pokrewnych założeń. Dzięki europejskiemu projektowi poczyniono ważne postępy w obu dziedzinach, co wpłynie na podwyższenie standardu życia w mieście.
Obniżanie poziomu hałasu generowanego przez ruch miejski
Celem finansowanego ze środków UE projektu "Cichszy transport naziemny" (Silence) było opracowanie zintegrowanego systemu metodologii i technologii pozwalającego na skuteczne kontrolowanie poziomu hałasu emitowanego przez ruch miejski. Ten zintegrowany system, bazujący na całościowym podejściu do wszystkich aspektów hałasu generowanego przez ruch, uwzględnia (drogowy) ruch indywidualny oraz transport masowy (drogowy i szynowy), a także udział władz miejskich.

Zbadano scenariusze dotyczące hałasu miejskiego, sposób odbierania hałasu oraz związane z nim rozdrażnienie. W badaniach uwzględniono również obniżenie poziomu hałasu generowanego przez indywidualne pojazdy drogowe i pojazdy szynowe, redukcję hałasu będącego skutkiem interakcji na płaszczyźnie opona-droga, oraz powierzchnie i konstrukcje drogowe cechujące się niskim poziomem hałasu. Zespół projektu skupił się także na zarządzaniu ruchem i planowaniu miejskim, a także na szkoleniach dotyczących przyszłych działań i wykorzystania wyników projektu.

Uwzględniono przede wszystkim takie kategorie pojazdów ruchu miejskiego jak samochody, autobusy, tramwaje, pociągi, kolej miejską oraz lekkie samochody ciężarowe. Prace miały charakter trzytorowy: poddano ocenie sytuacje związane z hałasem miejskim, zdefiniowano scenariusze hałasu miejskiego będące podstawą działań projektowych, a także określono pokrewne priorytety dotyczące tłumienia hałasu i możliwości obniżenia jego poziomu. Działania związane z badaniami i rozwojem technologicznym obejmowały opracowanie narzędzi i technologii tłumienia hałasu oraz metodologii redukcji hałasu, podjęte zostały także decyzje o charakterze strategicznym.

Aby ocenić, jak można wykorzystać nowe materiały i konstrukcje do redukcji hałasu, naukowcy przeprowadzili badania i symulacje związane ze źródłami hałasu generowanego przez ruch drogowy i kolejowy. Opracowali i zaprezentowali rozwiązania pozwalające na redukcję hałasu emitowanego poprzez powierzchnie/konstrukcje drogowe i kolejowe, a także opisali metody, dzięki którym zarządcy ruchu drogowego i system wspomagania kierowcy mogą kontrolować poziom hałasu. Oprócz tego przygotowano programy działań miejskich i systemy wspomagania decyzji, które pomogą we wdrażaniu inicjatyw podejmowanych przez władze miejskie i realizacji pokrewnych celów.

Dzięki wdrożeniu połączonych wyników projektu Silence można zredukować poziom hałasu emitowanego przez ruch drogowy i szynowy na obszarach miejskich aż o 10 A-ważonych decybeli (dBa). To dobra wiadomość dla rozbudowujących się obszarów miejskich oraz rozwijającego się transportu pasażerskiego i towarowego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę