Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOHYBRID — Wynik w skrócie

Project ID: 516972
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Włochy

Nanostrukturalne polimery o ulepszonych właściwościach

Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył nowe nanostrukturalne polimery oparte na tanim i nadającym się do recyklingu olefinowym materiale wsadowym. Polimery te mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym i tekstylnym.
Nanostrukturalne polimery o ulepszonych właściwościach
Nanokompozyty polimerowe to matryce polimerów, wzmocnione nanocząsteczkami. Nanocząsteczki, czyli cząsteczki rozmiaru atomów i molekuł, charakteryzują się dużo większym stosunkiem powierzchni do objętości w porównaniu z większymi cząsteczkami.

Zwiększony kontakt z innymi cząstkami w lokalnym środowisku matrycy daje ulepszone właściwości chemiczne i fizyczne nanokompozytów polimerowych w stosunku do konwencjonalnych wzmocnionych polimerów. W większości obecnie stosowanych nanokompozytów połączenie między matrycą i wypełniaczem jest wiązaniem fizycznym.

Europejscy badacze, których działalności była finansowana ze środków projektu "Projektowane nanostrukturalne polimery hybrydowe: kataliza polimeryzacji i składanie tektonowe" (Nanohybrid), pracowali nad wykorzystaniem udoskonaleniem wiązania chemicznego, obok wiązania fizycznego, w nowych stabilnych dzielonych nanofazowo materiałach hybrydowych, aby uzyskać całkowicie nowe właściwości materiałów, a jednocześnie zachować kompatybilność z najpopularniejszymi metodami formowania polimerów.

W szczególności badacze skupiali się na możliwości wykorzystania jako materiału wsadowego tanich olefin pochodzących z przemysłu petrochemicznego oraz stworzenia nowych katalizatorów metali w celu uzyskania nowych kopolimerów i kompozytów polimerowych.

Zespół projektu Nanohybrid z powodzeniem stworzył nowe nanocząsteczki i dokonał syntezy nowych systemów katalizatorów metali. W rezultacie uzyskano nowe architektury polimerów o ulepszonych wiązaniach chemicznych i fizycznych między matrycą a wypełniaczem, a także lepszą dyspersję nanowypełniacza. Ponadto, otrzymane nanokompozyty charakteryzują się ulepszonymi właściwościami mechanicznymi oraz lepszym przewodnictwem elektrycznym.

Nanokompozyty te mogą znaleźć zastosowanie między innymi w częściach samochodowych, technologiach komunikacyjnych, systemach mikroelektromechanicznych i włóknach tekstylnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę