Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SMART — Wynik w skrócie

Project ID: 517045
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Unijna mapa drogowa nad rzecz badań materiałowych

Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył europejską mapę drogową na rzecz badań materiałowych i polityki w zakresie materiałów. Pomoże ona UE kierować środki i działania do najbardziej obiecujących i przydatnych nowych materiałów i technologii.
Unijna mapa drogowa nad rzecz badań materiałowych
Badania materiałowe, tzn. badania związków między strukturą a właściwościami materiałów, są podstawą tworzenia innowacyjnych produktów i technologii. Aby wesprzeć tworzenie polityki i umocnić wiodącą pozycję Europy w tej dziedzinie, europejscy naukowcy założyli projekt "Badania foresight na rzecz opartej na wiedzy technologii materiałów wielofunkcyjnych" (SMART).

Celem projektu było stworzenie europejskiej mapy drogowej dla ważnych badań materiałowych, z wykorzystaniem połączenia tradycyjnych analiz prognostycznych oraz innowacyjnych metodologii typu foresight.

Przeprowadzono analizę literatury przy pomocy statystycznej klasyfikacji publikacji naukowych, aby ocenić aktywność poszczególnych publikacji i ich recepcję. Obok badań foresight, przeprowadzono także analizę konkretnych badań materiałowych dotyczących energii, bezpieczeństwa i lepszej jakości życia.

Koncentrowano się w szczególności na materiałach termoodpornych związanych z technologią stapiania, membranach oddzielających gazy, stosowanych w przechwytywaniu i magazynowaniu dwutlenku węgla, produkcji energii i procesach spalania, energooszczędnych materiałach budowlanych oraz ogniwach paliwowych jako ważnych dziedzinach badań materiałowych związanych z energią.

Materiały związane z bezpieczeństwem powinny obejmować w szczególności środki ochrony osobistej, bezpieczeństwo przemysłowe oraz bezpieczeństwo infrastruktury cywilnej. Przykładami takich materiałów są materiały inteligentne, polimery i materiały nanostrukturalne.

Poprawa jakości życia ludzi wymaga natomiast nowych biomateriałów do zastosowań medycznych, materiałów elektronicznych, tekstyliów i materiałów opakowaniowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę