Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ULTRA-1D — Wynik w skrócie

Project ID: 505457
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Finlandia

Wytwarzanie i transport elektronów w nanourządzeniach jednowymiarowych

Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył nowe techniki nanowytwarzania i zgromadził nowe informacje na temat transportu elektronów w materiałach nanostrukturalnych, pozwalające na produkcję innowacyjnych urządzeń nanoelektronicznych.
Wytwarzanie i transport elektronów w nanourządzeniach jednowymiarowych
Nanotechnologia przeżywa niezwykle dynamiczny rozwój. Szczególnym zainteresowaniem dziedzina ta cieszy się w przemyśle elektronicznym, ze względu na atrakcyjne połączenie mniejszego rozmiaru urządzeń i udoskonalonych właściwości struktur nanoskalowych w porównaniu z odpowiednikami z materiałów jednorodnych.

Niedawne odkrycie nanomateriałów jednowymiarowych, takich jak nanorurki węglowe i półprzewodniki/nanoprzewody metalowe pociągnęło za sobą dynamiczny rozwój badań doświadczalnych pokazujących różne wyjątkowe zjawiska kwantowe związane z przechodzeniem elektronów przez wąskie przestrzenie.

Wykorzystanie potencjału nanomateriałów wymaga zarówno lepszego poznania właściwości nanoskalowych, jak i odpowiednich skalowalnych technik nanowytwarzania.

Europejscy naukowcy biorący udział w projekcie ULTRA-1D postanowili stworzyć nowe metody mikrowytwarzania nowoczesnych obiektów jednowymiarowych w skali 10 nanometrów (nm) oraz przeprowadzić badania pozwalające wyjaśnić mechanizmy transportu elektronów w tych obiektach.

Badacze koncentrowali się na trzech różnych technikach nanowytwarzania systemów metalowych: elektronolitografii o wysokiej rozdzielczości, osadzaniu metodą elektrochemiczną ultracienkich nanoprzewodów oraz wytrawianiu plazmowym prefabrykowanych obiektów 1D.

Badania nad transportem elektronów dotyczyły poznania podstawowych ograniczeń rozmiaru, dla których transport pozostaje jakościowo podobny do transportu w makrostrukturach, oraz nowych zjawisk zachodzących po przekroczeniu tej wartości granicznej.

Konsorcjum ULTRA-1D przygotowało szereg nowych systemów jednowymiarowych, w tym urządzenie tranzystorowe oparte na jednościennej nanorurce węglowej (SWCN).

Komercyjne wykorzystanie technologii i urządzeń ULTRA-1D powinno zapewnić europejskiemu przemysłowi elektronicznemu pozycję lidera na dynamicznym rynku nanowytwarzania i nowych nanomateriałów jednowymiarowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę