Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

VEIL — Wynik w skrócie

Project ID: 28555
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Austria

Nowa odsłona dyskusji na temat muzułmańskich chust

Zakrywanie głowy przez muzułmanki w miejscach publicznych jest w całej Europie przedmiotem debaty, sporów i prób regulacyjnych. Taki stan rzeczy rodzi konieczność informowania społeczeństwa o roli, jaką ogrywają wartości i normy w podziałach kulturowych i religijnych.
Nowa odsłona dyskusji na temat muzułmańskich chust
Liberalne demokracje muszą zachować szczególne wyczucie, aby promując tolerancję i akceptację, nie naruszać podstawowych praw człowieka. Jedną z takich delikatnych kwestii jest dopuszczanie do noszenia chusty, tzw. hidżabu, przez mieszkające w Europie muzułmanki.

W ostatnich 10 latach przepisy dotyczące noszenia islamskich strojów w miejscach publicznych stają się coraz bardziej restrykcyjne. Mimo że istnieją badania dotyczące postrzegania przez kraje europejskie strojów muzułmanek, żadne z nich nie przedstawiło tak systematycznej analizy porównawczej, jak finansowany ze środków UE projekt VEIL.

Autorzy badania porównali debaty polityczne i medialne oraz przepisy dotyczące noszenia strojów muzułmańskich w ośmiu krajach: Austrii, Danii, Francji, Grecji, Holandii, Niemczech, Turcji i Zjednoczonym Królestwie. W badaniu uwzględniono różnice w wartościach charakterystycznych dla każdego z tych krajów, a także podobieństwa i różnice dotyczące polityki i przepisów.

Dzięki przyjętej metodologii projekt przyniósł ważne odkrycia dotyczące religii i polityki, integracji, obywatelstwa oraz nierówności społecznych, szczególnie w odniesieniu do płci. Interesującymi kwestiami poruszanymi w badaniu były też integracja mniejszość, wielokulturowość, równość płci i wartości europejskie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę