Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PROUST — Wynik w skrócie

Project ID: 37654
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Włochy

Rola czasu w procesach biologicznych

Wymiar czasu wyłania się jako element decydujący o ekspresji i regulacji genów. Europejskie konsorcjum zwróciło uwagę na zależność od czasu w procesach biologicznych oraz na rolę wymiaru czasu w stanach chorobowych.
Rola czasu w procesach biologicznych
Zrozumienie i monitorowanie funkcji i procesów biologicznych na poziomie molekularnym, komórkowy i systemowym ma zasadnicze znaczenie w rozróżnianiu zdrowia od choroby. Interakcje między genami i białkami, znane także jak genomika funkcjonalna, różnią się w czasie i stanowi czynnik decydujący o doborze odpowiedniej terapii.

Głównym celem projektu finansowanego przez UE "Wymiar czasowy w genomice funkcjonalnej" (Proust) było spopularyzowanie wiedzy o znaczeniu czasu w procesie biologicznym, doskonaleniu i opracowywaniu leków, a także medycynie spersonalizowanej. W projekcie skupiono się na określonych produktach genowych i ścieżkach sygnałowych w genomice funkcjonalnej w związku z czasem. Celem była standaryzacja narzędzi wykorzystywanych w całej Europie do analizowania elementu czasu.

Zespół projektu Proust zajął się organizacją spotkań i warsztatów dla studentów różnych dyscyplin, z zamiarem rozpowszechnienia wiedzy na temat wymiaru czasowego procesów biologicznych. Zrzeszając naukowców z różnych dziedzin badawczych, zespół projektu z powodzeniem zajął się koordynowaniem wiedzy na temat elementu czasu w genomice funkcjonalnej i identyfikacją celów terapeutycznych w kontekście zależnej od czasu optymalnej wrażliwości na chorobę.

Dzięki działaniom zespołu Proust, okazało się jasne, że wymiar czasu stanowi wspólny mianownik dla rozmaitych systemów badanych w różnych dyscyplinach. Zespół projektu zdołał przekazać znaczenie badania zjawiska zależności od czasu w dynamicznych związkach sieci genów, jak również genów i białek. Choć wymiar czasu zwiększa obecny poziom złożoności systemów biologicznych, uwzględnienie tego parametru pomoże rozwikłać mechanizmy kryjące się za rozmaitymi zaburzeniami.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę