Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PRISM — Wynik w skrócie

Project ID: 37740
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH

Lekoterapie celujące w komponenty błony komórkowej

Błona otaczająca większość komórek ssaków składa się dwucząsteczkowej warstwy fosfolipidowej zawierającej liczne białka. Naukowcy wspierani ze środków UE zbadali interakcje białkowo-lipidowe o bezpośrednim znaczeniu dla lekoterapii celowanych.
Lekoterapie celujące w komponenty błony komórkowej
Białka błonowe odgrywają nieocenioną rolę w większości wewnątrzkomórkowych ścieżek sygnałowych. Pełnią funkcję receptorów substancji biochemicznych z innych komórek i z płynu wewnątrzkomórkowego. Formują także kanały, które pozwalają dużym molekułom na wchodzenie i wychodzenie z komórek. Niektóre z nich są enzymami, które odgrywają rolę w reakcjach biochemicznych.

Białka wiążące lipidy (białka, które łączą się z lipidami w fosfolipidowej błonie komórkowej) są szczególnym elementem docelowym lekoterapii. Pozyskiwanie przez błonę białek obwodowych odbywa się za pośrednictwem jednego lub większej liczby regionów wiążących lipidy poprzez rozpoznanie swoistych tłuszczowców. Jednak rzeczywiste mechanizmy pozostają w dużej mierze nieznane.

Europejscy naukowcy szukali sposobu na zastosowanie nowoczesnej technologii obrazowania metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) w celu dostarczenia nowych informacji na temat ważnej klasy białek błonowych. W odpowiedzi na tę inicjatywę powstał projekt "Rozpoznawanie fosfolipidów i glikolipidów, interakcji i struktur przy użyciu rezonansu magnetycznego" (PRISM).

Projekt PRISM połączył wiodących ekspertów w dziedzinie błon biologicznych i biochemii ze specjalistami ds. spektroskopii NMR. W celu przyspieszenia komercjalizacji innowacji, powołano zewnętrzną grupę doradczą. Składała się z dyrektorów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedstawicieli przemysłu, jak również agencji transferu technologii przy akademickich instytutach badawczych.

W projekcie PRISM opracowano nowe narzędzia eksperymentalne do analizy białek błonowych objaśniające struktury i dynamikę białek błonowych. Narzędzia programowe umożliwiły prognozowanie struktur składowych białek błonowych i obszarów wiązania lipidów poprzez naświetlenie interakcji białko-lipid na poziomie atomowym.W rezultacie projekt PRISM przyniósł cztery patenty, ponad 50 publikacji i więcej niż 100 prezentacji wygłoszonych podczas konferencji.

Wyniki projektu mogą potencjalnie wywrzeć istotny wpływ na celowane lekoterapie oddziałujące na białkowo-lipidowe powierzchnie przylegania i w ten sposób znacząco pobudzić europejski sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę