Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GENDEP — Wynik w skrócie

Project ID: 503428
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH

Spersonalizowana terapia przeciwdepresyjna

Duże europejskie konsorcjum przyjęło za cel zrewolucjonizowanie sposobu postępowania w przypadkach depresji, realizując multidyscyplinarne badanie farmakogenomiczne. Wyniki pomogą w prognozowaniu, które leki przeciwdepresyjne okażą się skuteczniejsze dla poszczególnych pacjentów.
Spersonalizowana terapia przeciwdepresyjna
Depresja uznawana jest za chorobę współczesnego społeczeństwa, dotykającą jedną na pięć osób w pewnym etapie życia. Choć reakcja na istniejące leki przeciwdepresyjne jest zadowalająca, wciąż brakuje nam wiedzy na temat oczekiwanej reakcji pacjentów na jeden lek w porównaniu do innego.

Aby to zbadać powstał projekt finansowany przez UE "Oparte na genomie lekoterapie w walce z depresją" (Gendep), którego celem jest opracowanie testów genetycznych mających pomóc lekarzom w doborze odpowiednich antydepresantów dla swoich pacjentów. Jednocześnie projekt miał pogłębić wiedzę na temat mechanizmów biologicznych odpowiedzialnych za efektywność leków przeciwdepresyjnych, co ma duże znaczenie w rozwoju nowych i lepszych sposobów na leczenie depresji.

Naukowcy przeprowadzili farmakogenomiczne badanie na wielką skalę skupiające się na przewidywaniu reakcji terapeutycznych na antydepresanty i efektów ubocznych. W połączeniu z podstawowym badaniem wykorzystującym modele zwierzęce i eksperymenty in vitro, informacje wygenerowane na temat różnych markerów zostaną wykorzystane w medycznych próbach biologicznych na rzecz podejmowania świadomych decyzji w sprawie doboru najbardziej efektywnych leków przeciwdepresyjnych.

Dodatkowo partnerzy projektu Gendep przeprowadzili charakterystykę funkcjonalną mechanizmów molekularnych związanych z efektami leczenia przeciwdepresyjnego. Wyniki będą mogły zostać wykorzystane na rzecz opracowania prób diagnostycznych i identyfikacji nowych celów terapeutycznych.

Opracowanie efektywnych celowanych metod leczenia depresji może przynieść znaczne korzyści ekonomiczne i zdrowotne w całej Europie, a także potencjalnie utorować drogę do podobnych badań w zakresie innych powszechnych zaburzeń. Projekt Gendep zbliżył nas do wprowadzenia medycyny spersonalizowanej na podstawie podłoża genetycznego pacjenta.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę