Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

APT_PACK — Wynik w skrócie

Project ID: 505204
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Racjonalne projektowanie rozciągalnych opakowań plastikowych

Praktycznie w każdym domowym pojemniku na odpady wtórne można znaleźć potwierdzenie powszechnego stosowania opakowań plastikowych. Finansowany ze środków UE zespół badawczy przeanalizował różne materiały i metody produkcji, które powinny przyczynić się do stworzenia nowych udoskonalonych produktów.
Racjonalne projektowanie rozciągalnych opakowań plastikowych
Obecnie brak jest badań naukowych dotyczących nowych opakowań i technik produkcji opartych na zależności między strukturą polimerów a ich właściwościami.

Europejscy naukowcy, poszukujący globalnej strategii optymalizacji opakowań z elastycznych tworzyw sztucznych, utworzyli projekt "Zaawansowana wiedza na temat deformacji polimerów na rzecz opakowań przyszłości" (APT_PACK).

Badacze zajęli się trzema rodzajami polimerów mających zastosowanie w takich opakowaniach (polimerami amorficznymi, półkrystalicznymi i amorficznymi krystalizującymi się podczas formowania) oraz dwiema metodami wytwarzania: kształtowaniem termicznym i rozdmuchiwaniem z rozciąganiem.

Starali się wyjaśnić korelacje między strukturą polimerów a właściwościami produktu końcowego. W tym celu zbadali ewolucję mikrostruktur podczas obróbki, ze szczególnym uwzględnieniem reologii (właściwości przepływu) polimerów.

Naukowcy stworzyli metodami doświadczalnymi szybkie testy obciążeń do kształtowania termicznego i rozdmuchiwania. Dokonali także postępów w dziedzinie tworzenia mikrostruktur oraz nagrzewania, rozciągania i chłodzenia. Dzięki tym pracom stworzono bazę danych dotyczących nagrzewania, kontaktu termicznego, obciążenia i tarcia podczas obróbki.

Zgromadzone dane pozwoliły zdefiniować i zaproponować modele i kody numeryczne do racjonalnego projektowania opakowań. Podsumowując, projekt APT-PACK przyczynił się do rozwoju wiedzy na temat korelacji między materiałami polimerowymi, metodami i warunkami obróbki oraz właściwościami produktu końcowego. Osiągnięcia te powinny przynieść korzyści całemu światowemu rynkowi elastycznych opakowań plastikowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę