Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PORT CHECK — Wynik w skrócie

Project ID: 502348
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Ulepszona diagnostyka patogenów roślin w okresie kwarantanny

Przenoszenie infekcji patogennych przez granice państw wywołuje alarm w całej UE. Europejskie konsorcjum zajęło się tą kwestią, ulepszając molekularne narzędzia diagnostyczne stosowane do wykrywania patogenów u roślin w czasie kwarantanny.
Ulepszona diagnostyka patogenów roślin w okresie kwarantanny
Zakażenia mogą mieć poważny wpływ na zdrowie obywateli i gospodarkę, dlatego ważne jest podejmowanie środków zapobiegawczych, takich jak kwarantanna roślin oczekujących na przewóz przez granicę. Pomimo tego rodzaju środków, jeżeli nie istnieją czułe i swoiste narzędzia do diagnozowania patogenu we wczesnej fazie rozwoju, nie można wykluczyć rozprzestrzenienia się zakażeń.

Chcąc przyczynić się do ich opracowania, zainicjowano projekt finansowany przez UE "Opracowanie generycznych narzędzi diagnostyki molekularnej "na miejscu" dla szkodników i patogenów u roślin poddanych kwarantannie w UE" (PORT CHECK), którego celem jest opracowanie i ocenienie analiz metodą reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (PCR) dla szeregu najważniejszych organizmów szkodliwych, włączając patogen wywołujący nagłą śmierć dębów (Phytophthora ramorum) oraz nicień zwany węgorkiem sosnowym (Bursaphelenchus xylophilus). Próba PCR w czasie rzeczywistym to technika wymagająca amplifikacji kilku sekwencji DNA do milionów kopii, pozwalając w ten sposób na czułe i ilościowe wykrywanie patogenów.

Partnerzy projektu zoptymalizowali cały proces, począwszy od prostego przygotowania i konfiguracji reakcji wykrywania PCR w czasie rzeczywistym po interpretację wyników. Udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w projekcie zapewnił dostęp do wyposażenia i zestawów prototypowych, odczynników i przenośnego PCR w czasie rzeczywistym. Wygenerowane protokoły sprawdzono pod kątem ważności, wykorzystując skażony materiał, a następnie opracowano broszurę, która zawiera metody wykrywania 12 różnych patogenów i szkodników występujących u roślin w czasie kwarantanny.

Po przetestowaniu metody w Europie zaobserwowano, że niewyspecjalizowani użytkownicy byli w stanie wygenerować wyniki równoważne z tymi osiąganymi w laboratorium w czasie nieprzekraczającym dwóch godzin, i że możliwe to było poza laboratorium. Tak zachęcające wyniki dowiodły, że narzędzia i procedury opracowane w ramach projektu PORT CHECK mogą być wykorzystywane przez laboratoria zajmujące się stanem zdrowia roślin państw członkowskich UE i podmioty wykonujące usługi inspekcyjne, jak również miejsca wprowadzenia do UE.

Przyjęcie tej nowej technologii powinno ulepszyć inspekcje zdrowia roślin i obniżyć ryzyko importowania i eksportowania szkodliwych organizmów, zapobiegając tym samym negatywnym skutkom społecznym i środowiskowym ewentualnego przeniesienia zakażenia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę