Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Status zakażenia wirusem HPV w Indonezji

W ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE oszacowano częstotliwość występowania wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), a także reakcje odpornościowe na tego wirusa w Indonezji.
Status zakażenia wirusem HPV w Indonezji
HPV to jedna z najczęściej występujących chorób przenoszonych drogą płciową (STD) na świecie; w wyniku choroby progresywnej związanej z HPV każdego roku umiera ponad 250 tys. kobiet. Aby zahamować przenoszenie się tej choroby i zapobiec wywołanemu przez HPV rakowi szyjki macicy, naukowcy z całego świata inwestują w doskonalenie szczepionek profilaktycznych przeciw HPV.

Dane eksperymentalne uzyskane od zdrowych osób wskazują na silną reakcję immunologiczną przeciw białku HPV, która z kolei nie występuje u zakażonych pacjentów. Jako że przenoszenie HPV stanowi poważny problem w krajach rozwijających się, powstał projekt "Działanie pilotażowe w sprawie HPV w Indonezji" (PAHPV-1), w ramach którego przeprowadzono badanie pilotażowe mające określić ryzyko przenoszenia się wirusa i reakcje immunologiczne u mieszkańców Indonezji.

W pierwszym etapie projektu PAHPV-1 skoncentrowano się na zwiększaniu świadomości i organizacji placówek prowadzących badania przesiewowe w Indonezji. Informacje na temat HPV zostały włączone do istniejącego programu kształcenia w zakresie chorób STD i zapobiegania im, a informacje dla pacjentów i formularze świadomej zgody przetłumaczono na język urzędowy kraju. Miejscowy personel medyczny, składający się z lekarzy, pielęgniarek i personelu laboratoryjnego został przeszkolony w zakresie diagnozowania nieprawidłowości szyjki macicy, przesiewowych badań cytologicznych oraz leczenia nieprawidłowych zmian patologicznych. Ponadto wyjaśniono techniczne aspekty przygotowywania i mrożenia próbek krwi.

W procesie badań przesiewowych zidentyfikowano 19 różnych typów HPV u 27% zdrowych kobiet. U kobiet zakażonych chorobami związanymi z HPV, najczęściej obserwowanym szczepem w przedrakowych zmianach chorobowych był HPV 52, natomiast w grupie nowotworowej – HPV 16. Analiza krwi obwodowej wykazała brak swoistych dla HPV limfocytów T u kobiet zakażonych chorobą związaną z HPV.

Zespół projektu PAHPV-1 z powodzeniem zwiększył świadomość ryzyka zakażenia HPV w Indonezji i przeszkolił władze lokalne w zakresie wykrywania i leczenia związanych z nim infekcji. Wyniki zostaną wykorzystane do wyselekcjonowania osób potrzebujących specjalne szczepionki przeciw HPV.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę