Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MULTAGRI — Wynik w skrócie

Project ID: 505297
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

Na rzecz dodatkowych korzyści płynących z rolnictwa

Uczestnicy dużego europejskiego konsorcjum dokonali przeglądu badań dotyczących wielofunkcyjności rolnictwa. Wyniki inicjatywy powinny umożliwić takie prowadzenie polityki rolnej, które pozwoli zachować liczne korzyści płynące z tego sektora gospodarki.
Na rzecz dodatkowych korzyści płynących z rolnictwa
Wielofunkcyjność rolnictwa to niejednoznaczny termin, opisujący płynące z rolnictwa korzyści inne niż żywność i włókna. W zależności od kontekstu oznacza ona na przykład dbanie o społeczności wiejskie i turystykę, albo też różnorodność biologiczną i dobrostan zwierząt. Coraz bardziej ewidentne jest, że aby móc zachować zrównoważony rozwój rolnictwa, konieczne jest dostrzeżenie i wspieranie jego wymiaru wielofunkcyjnego.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Kapitalizacja wyników badań z zakresu wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich" (Multagri) było dokonanie przeglądu badań poruszających aspekty dotyczące wielofunkcyjności rolnictwa. Partnerzy projektu zajmowali się takimi kwestiami, jak sprawiedliwy rozwój regionalny, bezpieczeństwo żywnościowe, ochrona zasobów naturalnych, generowanie dochodu z działalności rolniczej i zrównoważony rozwój w skali globalnej.

Szczególną uwagę poświęcano definicji i interpretacji terminu "wielofunkcyjność", mylonego często ze zrównoważonym rozwojem rolnictwa. Ponadto, dokonano przeglądu metodologii i narzędzi pozwalających analizować różne funkcje rolnictwa, a także zapotrzebowania społecznego na dodatkowe towary i usługi rolne.

Wyniki prac wskazują, że istniejące badania nad wielofunkcyjnością są wysoce sfragmentaryzowane oraz że wkład ze stronny innych dyscyplin naukowych, takich jak nauki przyrodnicze czy planowanie przestrzenne obszarów wiejskich, pomógłby zrozumieć zależności między produkcją rolną i innymi funkcjami.

Projekt Multagri dowiódł konieczności dookreślenia terminu wielofunkcyjności rolnictwa i stworzenia spójnych ram konceptualnych. Opracowanie metod, które są w pełni zgodne z definicją wielofunkcyjnego rolnictwa, umocni gospodarkę wiejską i pozwoli zmaksymalizować korzyści płynące z rolnictwa, chroniąc jednocześnie lokalne ekosystemy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę